Välismaised kojad Eestis tegid rassistlike rünnakute arvu kasvust kannustatuna avaliku pöördumise

 (478)
Välismaised kojad Eestis tegid rassistlike rünnakute arvu kasvust kannustatuna avaliku pöördumise
Foto: Andres Putting

Välisriikide kojad Eestis kirjutasid avaliku kirja, et toetada mitmekesisuse ja sallivuse julgustamise püüdlusi Eestis, mille eesmärk on meelitada ja säilitada välismaa talenti, mis toidab majanduskasvu.

Välismaised kojad tunnustavad valitsuse pingutusi välismaise talendi meelitamisel ja mitmes tööstusharus valitseva tööjõupuudusega tegelemisel. Hiljutiste vastuolude valguses seoses põgenike vastuvõtmisega on aga välismaa kogukond Eestis, eriti teistsuguse nahavärviga inimesed, märganud verbaalse ja füüsilise ahistamise juhtumite kasvu. Mõne põgenikke ja väljastpoolt tulijaid hukka mõistnud poliitiku avaldused koos võimetusega selliseid rünnakuid jõuliselt ja järjekindlalt hukka mõista on innustanud äärmuslust. Suhtumine põgenikesse ja välismaiste töötajate ja sõjaväelaste vastased rünnakud on hakanud tuhmistama progressiivse rahva mainet.

Iga valitsus peab tegelema isikute ja gruppidega, kes väljendavad ohtlikke vaateid, mis ei austa põhilisi inimõigusi. Me tunnustame nende valitsusliikmete avaldusi, kes on viimasel ajal välismaalaste ja vähemuste kaitseks sõna võtnud. Demokraatliku ühiskonna juhtkond tervikuna ei tohi aga vaikida, jääda neutraalseks ega tegevusetuks, kui need inimõiguste rikkumise üksikjuhtumid hakkavad paljastama laialdast sallimatust. Laiapõhjaline haridus tolerantsuse ja mitmekesisuse olulisuse teemal, samuti agressiivsem pühendumine tõrjutud rühmade õiguskaitsele, on vajalik, kuid Eesti jääb elujõuliseks sihtkohaks välisinvesteeringutele, töötajatele, õpilastele, diplomaatidele ja sõjaväe rühmadele.

Me kutsume valitsust üles otsustavalt tegutsema, et parandada kõigi välismaalaste aktsepteerimist ja kaitsta vähemusrühmi Eestis. Me soovitame valitsusel kaaluda järgmist:

Otsekohe:

1. Avalikud avaldused erinevatelt valitsuse ja parlamendi esindajatelt, milles nad mõistavad hukka sallimatuse.

2. Jõuline meediakampaania, et avalikkus saaks teadlikuks, millist ohtu kujutab Eesti mainele sallimatus, ja riigi võimest meelitada ja hoida talende, mis toidab majanduskasvu.

Lähiajal:

3. Avaliku teenistuse teadaanded, mis kiidavad mitmekesisust ja häbistavad sallimatust.

4. Võimalus kõigil töötajatel saada riigi tunnustatud mitmekesisuse koolitust ja riigi püüdlused selle nimel, et tõsta esile mitmekesisuse olulisust töökohas (riiklikud autasud jne).

5. Riigi rahastamisstrateegia, et toetada mitmekesisuse kampaaniaid, konverentse ja koolitusi ettevõtetele ja õpetajatele tuleval aastal.

6. Teatud sektorites ja tööstusharudes nõuete ülevaatamine keeleinspektsiooni poolt, et äsjasaabunud välismaalt pärit töötajad ja õpilased saaksid võimaluse majandusse panustada ajal, mil nad alles riigiga kohanevad.

Pikema aja jooksul:

7. Põhjaliku mitmekesisuse haridusprogrammi rakendamine Eesti riiklikku alg-, kesk- ja kõrghariduse õppekavva.

8. Õigusandluse ülevaatamine, et kaitsta kodanikke, töötajaid ja õpilasi diskrimineerimise eest.

Me oleme tervitanud dialoogi valitsusega talentide meelitamise teemadel ja oleme pühendunud töötama erinevate asutustega, et toetada mitmekesisust ja aktsepteerimist Eestis. Eesti tegi enam kui kümne aasta eest "tiigrihüppe", et kujuneda ülemaailmseks liidriks e-valitsemise ja tehnoloogilise innovatsiooni valdkonnas. Selle lühikese aja jooksul on Eesti teeninud oma saavutuste eest tunnustuse. Tugev riiklik pühendumine põlvkondliku suhtumise muutmisele, kus iga eestlane kannab kaastunde ja empaatia väärtusi, aitab Eestil arendada oma rahvusvahelist väärikust ja juhtimist. Las "e-mitmekesisus" olla kujutluspilt Eestist kümne aasta pärast, tänu tänastele tegevustele. Tiigril on aeg taas hüpata.

Suurima austusega,

Välisinvestorite Nõukogu Eestis

Ameerika Kaubanduskoda Eestis

Briti-Eesti Kaubanduskoda

Välisinvestorite Nõukogu Eestis liikmed:

Taani-Eesti Nõukogu

Soome-Eesti Kaubanduskoda

Advatage Austria esindus Tallinnas

Saksa-Balti Kaubanduskoda

Hollandi Äriklubi

Norra-Eesti Kaubanduskoda

Rootsi Kaubanduskoda Eestis

"Me peame valima poole. Neutraalsus aitab rõhujat, mitte iial ohvrit. Vaikus julgustab piinajat, mitte iial piinatut." – Elie Wiesel