Välismaa firmad enam võidusamba kallale ei kipu

 (8)
sammas
Foto: Andres Putting

Vabadussõja võidusamba uue valguslahenduse hankel soovib osaleda seitse ettevõtet. Kõik huvi üles näidanud firmad on Eestist.

Täna hommikuks pidid ettevõtted esitama kaitseministeeriumile taotluse ja asjakohased dokumendid, millega nad kinnitavad oma huvi osaleda Vabadussõja võidusamba uue sisevalgustuse rajamisel, teatas kaitseministeerium.

Võidusamba valgustushanke projektijuhi, kaitseministeeriumi asekantsler Martin Hurda sõnul oli firmade huvi suur.

„Hanke ettevalmistamisel ja taotluste esitamise ajal pöördus kaitseministeeriumi poole ligi kakskümmend ettevõtet. See näitab, et Eestis on selle valdkonnaga oskusteavet piisavalt," lausus Hurt. "Eestis on firmasid, kes on valmis enda peale võtma väärika ülesande monumendile töökindla ja kvaliteetse valguslahenduse paigaldamiseks,“ kinnitas ta.

Järgmise nädala jooksul kontrollib kaitseministeerium esitatud dokumente ning kõigile firmadele, kes täidavad kvalifitseerimistingimused, väljastatakse seejärel tehniline lähteülesanne ja antakse kuni 3. maini aega põhjaliku pakkumise koostamiseks. Parima pakkujaga loodetakse leping sõlmida hiljemalt maikuus.

Hankelepingu tingimuste kohaselt saavad pakkumisel osaleda ettevõtted, kelle kolme viimase majandusaasta summaarne netokäive valgussüsteemide projekteerimisel ja paigaldamisel on kokku vähemalt viis miljonit krooni. Oma tehnilise ja kutsealase pädevuse kinnitamiseks nõutakse pakkujalt viimastel aastatel tehtud töödest detailse ülevaate esitamist ning andmeid töötajate kvalifikatsiooni kohta.

Veebruari keskpaigas välja kuulutatud hange sisaldab kogu võidusamba valgustuse-, elektri- ja automaatikaosa projekteerimist, uute seadmete tarnimist, paigaldust ja programmeerimist.

Võitja selgitamisel hinnatakse eelkõige pakutud valguslahenduse kunstilis-visuaalset poolt ja töökindlust. Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kelle lahendus on majanduslikult soodsaim ja vastab enim lähteülesandes sätestatud nõuetele.

Vabadussõja võidusamba algne valgustus ei osutunud töökindlaks, samuti ei suutnud monumendi valgustustööde allhanget teostanud firmad Prosoton, BVLumex ja ART-Vision garantiitööde käigus puudusi kõrvaldada. Möödunud aasta lõpus otsustas kaitseministeerium tellida monumendi ristiosa valgustuse uuelt partnerilt.