Väliskaubandus- ja IT-minister Kaimar Karu: poliitika peaks olema tasakaalu otsimise tööriist

 (184)
Kaimar Karu
Kaimar KaruFoto: Rauno Volmar

"Ma usun, et riigivalitsejate ülesanne on käituda parimal võimalikul viisil selleks, et säiliks meie riik, meie keel, meie kultuur. See säilitamine ei ole „konserveerimine“, sest me ei ela muuseumis – küll aga peavad meie tegevused olema arukad, konteksti arvestavad ning jätkusuutlikud," mõtiskles värske minister ühismeediasse postitatud mõtteavalduses.

Avaldame Kaimar Karu postituse täismahus:

"Minu käest on viimastel päevadel hästi tihti küsitud minu maailmavaate kohta. Mõtisklesin täna selle üle siin sügiseselt sombuses finantsmaailma pealinnas, uue ja vana ristumiskohas.

Maailmavaate-küsimusele vastamine on oluline, kuid keeruline, sest maailmavaate mõtestamiseks tavapäraselt kasutatavad sildid on enamjaolt tähenduse kaotanud; erandiks ehk ekstreemsed vaated, mille tähendus on küll samaks jäänud, kuid kasutus tihti ekslik.

Ühel hetkel tundus mulle, et võib-olla on meil läänemaailmas paljud teemad lihtsalt selgeks vaieldud, mistõttu meie poliitilised „lahingud“ sarnanevad pisierinevusi disproportsionaalselt võimendavatele suguvõsatülidele. Kuivõrd kaugele tasakaalupunktist Eesti erakonnadki jäävad, eksole.

Samas on aga näiteks kasvõi viimaste aastate arengud tehisintellekti osas taas-tõstatanud mitmeid eetilisi küsimusi, mille vastustel on (või oleks) oluline mõju meie ühiskonna igapäevakorraldusele. Need küsimused pole tehnilised, vaid väärtuspõhised.

Seotud lood:

Raskused nendele küsimustele vastamisel näitavad, et ühelt poolt oleme aastasadade jooksul leppinud hägusate kokkulepetega, ning teiselt poolt, et hägusad kokkulepped (mitte must-valge kategoriseerimine) võib olla parim, mida me hetkel – võiüleüldse – suudame. Keerukad probleemid ei allu meie kategoriseerimistungile.

Hästi lihtsustatult võib maailmavaadet püüda selgitada väärtuste-printsiipide-tegutsemisviiside vaates: millele tuginetakse, millesse usutakse ning milliseid tegevusi peetakse sobilikeks enda uskumuste järgi käitumisel. Kuna esimene tase jääks liialt abstraktseks ning viimase taseme kirjeldamiseks vajalikku konteksti ei saa ühte lühikesse mõtisklusse ära mahutada, räägin paari lausega sellest vahepealsest, uskumuste tasemest. Loomulikult ei ole alljärgnev minu uskumuste lõplik loetelu.

Ma usun Eesti rahva, Eesti riigi ning eesti keele kõrgesse väärtusesse. See väärtus on loomuslik, mitte vahendlik. Ma usun, et riigivalitsejate ülesanne on käituda parimal võimalikul viisil selleks, et säiliks meie riik, meie keel, meie kultuur. See säilitamine ei ole „konserveerimine“, sest me ei ela muuseumis – küll aga peavad meie tegevused olema arukad, konteksti arvestavad ning jätkusuutlikud. Võiks väita, et riigivalitsejate ülesanne on olla aednik, mitte ehitaja.

Ma usun, et riik on kodanike käsutuses, mitte vastupidi. Ma usun, et riikliku seadusloome juures ei tohi kodaniku vaikimisi malliks olla keskklassi kuuluv linnaelanik. Ma usun, et poliitika peaks olema tasakaalu otsimise tööriist.

Ma usun, et Eesti riik ei eksisteeri vaakumis – meil on tarvis mõista maailmas toimuvat ning arvestada selle lühi- ning pikaajaliste mõjudega. Ma usun, et meil peab säilima soov õppida ning areneda.

Ma usun, et me vajame ühiskonna-ülest koostöötahet ning -võimet, kui me tahame, et ka meie järeltulevad põlved saaksid aru mõiste „eestlus“ tähendusest ning väärtusest."

Värske minister

Laupäeval kinnitas president Kersti Kaljulaid Karu väliskaubandus- ja IT-ministriks. Karu on pikaajalise rahvusvahelise kogemusega ekspert ja infotehnoloogia juhtimise arengunõustaja.

Karu pole EKRE liige ega ole kunagi kuulunud ühegi erakonna ridadesse. EKRE on Karule erakonnaga liitumiseks ettepaneku teinud ja minister kaalub seda.