Valga vald palub ministeeriumil Pihkvast tulnud mesikäppadele uus kodu leida

 (79)
Pruunkaru
PruunkaruFoto: Peeter Karask

Valga vallavanem Margus Lepik saatis esmaspäeval keskkonnaminister Rene Kokale ja keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppartile pöördumise, milles palub leida uus elupaik kahele väidetavalt Pihkvast pärit karule, kes viimastel nädalatel valla vahel on ringi uitanud ja toitu otsinud.

Teateid karude nägemise ja nende tegevuse kohta on laekunud nii Valga linnast kui ka Sooru, Tsirguliina ja Õru asulatest, seisis kirjas. Toidu otsingul on metsloomad rüüstanud elanike aedu, takistanud liiklust, lükanud ümber prügikaste ja puistanud laiali nende sisu ning ühel korral on lõhutud kaupluse aken.

Vallavanem lisas, et tänaseks on teated karude tegevusest asulates muutnud igapäevasteks ning et sellest võib järeldada, et mesikäpad on nüüdseks harjunud inimeste lähedusest toitu otsima ega pelga neid enam.

"Palume keskkonnaministeeriumil ja keskkonnaametil kujunenud olukord kiiresti lahendada, et tagada piirkonna elanike turvalisus. Teeme ettepaneku leida karudele uus ja sobivam elupaik, mis asuks inimasustusest piisavas kauguses," seisis pöördumises.

Vallavanem lisas, et kuigi senine kahju on varaline, kujutavad tiheasustusaladel liikuma harjunud karud potentsiaalset ohtu ka elanikele. Samuti kahjustab sage kokkupuude inimestega loomade võimalusi tulevikus iseseisva metsaeluga kohaneda.