Valga maavanem: Facebookis Ukrainat toetanud õpilane sai tapmisähvardusi

 (34)
Maidani 1. aastapäev
Foto on illustreerivFoto: Silver Meikar

Valga maavanem teatas oma tänases kodanikepäevale pühendatud pöördumises, et teab juhust, kus Facebookis ukrainlasi toetanud õpilane sai hiljem tapmisähvardusi.

"Tean juhust, kus õpilane teatas oma Facebooki kontol, et toetab Ukrainat ja ukrainlasi. Ta on nende Valgamaal elav kaasmaalane. Selle asemel, et selle noore arvamust aktsepteerida, sai ta hoopis tapmisähvardusi koolikaaslastelt. Tunnustan seda noort, et ta julges olla hooliv ja märkav ning väljendas oma tõekspidamist ja toetust oma rahvale. Ta tegi seda, mida kõik oma kodust hoolijad peaksid tegema," sõnas maavanem muuhulgas.

Valga maavanema pöördumine täismahus:
Kallid valgamaalased ja sõbrad Eestimaalt. Täna tähistame kodanikupäeva. Suveräänse riigi üks kõige olulisem tunnus on tema kodanikkond. Eestlaste jaoks on kodanikutunne tihti sündmustekeskne – laulupeod, koristustalgud, heategevuslikud kampaaniad, annetused jne.

2014. aasta kodanikupäeva motoks on „Liikumine tervendab maailma”, mis lähtub Eesti liikumisaastast ning teadmisest, et igat laadi liikumine hoiab terve nii keha kui vaimu. Valgamaa kannab sellel aastal ka spordipealinna tiitlit. Seega hoidke oma vaim värske, olge sallivamad ja nautige sporti kõigiga. Olenemata rahvusest, usust ja poliitilisest ideoloogiast.

Viimased sündmused meie naabruses on toonud päevakorda olulise teema ja see on julgeolek. Meie vaimsest ja kehalisest tervisest ei ole palju kasu, kui julgeolek on ohus ning me ei tunne ennast oma kodukohas turvaliselt. Eesti rahvusliku julgeoleku strateegia ütleb, et Eesti rahva vabadust, heaolu ja turvalisust ohustavad Eesti riigi vahetus naabruses asuv agressiivne välisriik, loodusjõud, terrorism ja inimlikud eksimused.

Just inimlikud eksimused, inimeste ja erinevate rahvuste omavahelised suhted on kodanikupäeval see teema, millest tahan rääkida.

Olen mitmeid kordi rääkinud Valgamaast kui multikultuursest keskkonnast. Meil on maakonnas palju erinevaid „mustreid“. Siinsete elanike soov on elada Eestis. Tihti on kultuurist ja keelekasutusest tingituna arusaamine riigist erinev. Ja see on ka loomulik.

Kuid loomulik ei ole kaaskodanikke, kes tegelikult on meie sõbrad ja kaaslased, erisuste pärast vaenata. Kiusamine, olgu see tugevama õiguse kasutamine või viimasel ajal sotsiaalmeediasse kogunenud halvustamine, ei ole meie maal aktsepteeritav.

Tean juhust, kus õpilane teatas oma Facebooki kontol, et toetab Ukrainat ja ukrainlasi. Ta on nende Valgamaal elav kaasmaalane. Selle asemel, et selle noore arvamust aktsepteerida, sai ta hoopis tapmisähvardusi koolikaaslastelt. Tunnustan seda noort, et ta julges olla hooliv ja märkav ning väljendas oma tõekspidamist ja toetust oma rahvale. Ta tegi seda, mida kõik oma kodust hoolijad peaksid tegema.

Internet on muutnud meie keelekasutust ja mõtlemist. Samas peaks see meediavorm ka meie silmaringi laiendama ja sallivust kasvatama. Lähedastega arvestav kodanik austab võrdõiguslikkust, oma riiki, kombeid ja tavasid ning teisi rahvuseid ning kultuure, kes on Eesti valinud oma kodumaaks. Ütleb meie põhiseaduski, et kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Lasteaias ollakse sallivamad, lauldaks üheskoos Eesti hümni, joonistatakse sini-must-valgeid lippe vabariigi sünnipäevaks ning hoitakse käest kinni nahavärvusest hoolimata. Mingil hetkel muutume valivamaks, ülbemaks ning kinnisemaks.

Käitume sõltuvalt oma vanemate õpetussõnadest, mineviku läbielamistest, eeskujust ja ümbritsevatest mõjutustest. Seega pole heaks kodanikuks kasvatamisel ainuke kohustus lapsevanematel. Oma panuse anname kõik: õpetajad, kaaskodanikud, poliitikud, sõbrad ja kõik, kes meid ümbritsevad.

Valgamaa saaks oma multikultuursusega rohkem arendada kultuuridevahelist dialoogi. Sõnu nagu mustlased, venelased, muulased kasutatakse solvamiseks, kuid laiendada võiks hoopis nende kogukondade vahelisi kontakte. Nii õpilased kui täiskasvanud peaksid suurendama Eesti ühiskonnas aktiivse kodanikuna sallivust ja kultuuriteadlikust. Meil on suurepärane võimalus õppida lähemalt tundma erinevaid kultuure, religioone, keelelise ja etnilise päritoluga inimesi. Kasutagem seda ning selgitame juba varakult oma lastele, et erinevus võib olla rikkus nii meile kui meie sõpradele.

Üks koolilaps kirjutas kunagi oma kirjandis järgmised sõnad: "Õige Eesti kodanik peaks olema julge rinna, ausa südame ja viisaka suuga. Iga inimene peaks oskama enda eest seista ja oskama öelda EI! Paljud seda ei suuda ja lasevad kogu aeg ennast teistel mõjutada. Iga kodanik peaks olema viisakas ja lugupidav teise kodaniku vastu. Öeldakse ju – tee teistele seda, mida sa tahad, et sullegi tehakse."

Ja nii ongi, käituge nii nagu tahate, et teiega käitutakse.

Õige käitumine toob hinge meelerahu. Head kodanikupäeva!

Margus Lepik
maavanem