Vakra: Aleksander Matt on üks VEB fondi juhtumi võtmeisikutest

 (34)
Rainer Vakra
Rainer VakraFoto: Jassu Hertsmann

Riigikogu VEB fondi asjaolude väljaselgitamise komisjoni esimehe Rainer Vakra hinnangul on uurimiskomisjoni senine töö kinnitanud Eesti Panga auditi väiteid valeandmetega kirja loomise ja planeeritud tegevuse kohta VEB pangast raha kättesaamisel ning seetõttu on mõistetav ka mõnede inimeste avalik ärritumine komisjoni töö suhtes.

Tänases Ekspressis kinnitas ärimees Aleksander Matt, et talle makstud 32 miljonit dollarit VEB fondi raha oli tema raha. Riigikogu komisjonile tunnistuste andmisest ta keeldus ning olulist uut infot tema intervjuust välja ei tulnud.

Vakra kinnitas taaskord, et tänases Eesti Ekspressis komisjoni töö pädevuse kahtluse alla seadnud ärimees Aleksander Matt on kogu juhtumi üks võtmeisikutest.

"Käesoleva aasta märtsis moodustatud komisjon on VEB-saaga peamised võtmetegelased tänaseks välja selgitanud - oleme tuvastamas oluliste dokumentide allkirjastajaid, rahade liikumisi, nõuete tekkimise asjaolusid" ütles Rainer Vakra.

"Aleksander Mattiga seotud TSL Internationalil ei olnud Põhja-Eesti Panga külmutatud kontol enne valeandmetega kirja koostamist mingisuguseid nõuded Venemaa VEB-is külmutatud summadele," selgitas Vakra. "Juba Eesti Panga auditist nähtub, et Matti kasuks koostatud valeandmetega kiri oli planeeritud tegevus, mille tulemusena tekkis olukord, kus Matt sai rohkem kui 32 miljoni dollari väärtuses nõudeid omandada ja hiljem realiseerida."

Seotud lood:

Vakra oli hämmeldunud ärimehe suhtumises Eesti kõrgemate riigivõimu organite pädevuses teostada järelevalvet ühiskonda puudutavates küsimustes.

"Komisjonide moodustamine on riigikogu põhiseaduslik õigus ning riigikogu kodu- ja töökorra seadus annab veelgi täpsemalt parlamendile pädevuse moodustada uurimiskomisjone ühiskonda aktiivselt puudutavate juhtumite uurimiseks," sõnas komisjoni esimees. "See ei ole Vakra komisjon, selle moodustamise poolt on ühisotsusena olnud kõik riigikogus esindatud fraktsioonid - see on olnud laia konsensusega otsus."

Riigikogu võib seaduse kohaselt moodustada uurimiskomisjone avalikku huvi pakkuva sündmuse asjaolude uurimiseks ning sellistel komisjonidel on muu hulgas õigus kutsuda isikuid komisjoni ette ja ning nõuda neilt oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente. Kutsutu on sealjuures kohustatud komisjoni istungile ilmuma, andma selgitusi ning vastama küsimustele.

Rainer Vakra sõnul on komisjonil otse seaduslik õigus esitada kohtule taotlus Aleksander Matti karistamiseks, kuna viimane pole uurimiskomisjoni teadetele vastanud.

Riigikogu uurimiskomisjon moodustati käesoleva aasta 12. märtsil VEB fondiga seotud ebaseaduslike tehingute väljaselgitamiseks. Komisjoni ülesandeks on selgitada välja Riikliku VEB fondi moodustamise, töökorralduse, juhtimisega, samuti ajavahemikus 1993-2012 sooritatud tehingutega seotud asjaolud.

Komisjon peab selgitama välja, millistel asjaoludel saatis Eesti Pank Venemaa Välismajanduspangale valeandmeid sisaldanud kirja, ning millistel asjaoludel ja milliseid tehinguid sooritati eelnimetatud kirja põhjal. Komisjonil tuleb tuua selgust, kas ja kui suures ulatuses tekitati VEB-fondi poolt sooritatud tehingutega kahju riigile ja erasektorile.

Kui komisjon avastab võimalikke seaduserikkumisi, informeeritakse sellest samuti riigikogu ja avalikkust. Oma töös teeb komisjon koostööd riigikontrolli ja uurimisorganitega.