Väike palk mõjutab kohtunike erapooletust

 (41)

Riigikohtu esimees Uno Lõhmus ütles, et kohtunike palk peaks moodustama 85% peaministri palgast ja paremate kohtunike oma isegi ülemata peaministri palga. Praegu saavad kohtunikud palka keskmiselt 14 000 krooni.

Kohtunike aastakoosolek jätkub päeva lõpuni, päevakorras on kohtute seaduse eelnõu ja aruanded ühingu viimase aasta tööst.

Valitsus arutas ajalehe Postimehe andmetel 19. septembril kabinetinõupidamisel kohtureformi põhimõtteid järgmisel kolmel aastal ja pidas põhimõtteliselt vajalikuks kohtunike palga suurendamist, kuid seejuures mitte selle sidumist Eesti keskmise palgaga või riigikogu liikme palgaga.