Vahur Kollom: Isamaa esimehe eneseõigustuseks on valed

 (39)
Vabaerakonna esinduskogu ja suvepäevad Viljandimaal Sammulis
VabaerakondFoto: Vabaerakond

Vabaerakonna tegevjuht Vahur Kollom, kes esitas riigiprokuratuurile Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri peale seoses Eestimaa Spordiliidu „Jõud“ rahastamisega kuriteoteate, nimetab Seedri eilseid selgitusi valetamiseks. Delfi avaldab Kollomi meediale saadetud selgituse täismahus.

Erakond Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder korraldas ja kinnitas põllumajandusministrina aastatel 2011-2014 MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ rahastamist rohkem kui 260 000 euroga, olles samal ajal ka selle spordiliidu juhatuse esimees. Esitasin seetõttu prokuratuuri kuriteoteate toimingupiirangu rikkumise kahtlusega.

Seeder selgitas nii Delfile, Postimehele kui ERR-ile, et selline toetus spordiliidule „Jõud“ seadustati riigieelarves nii aastaid enne teda, tema ministriks oleku ajal, kui ka pärast seda, ja see on ka käesoleva aasta eelarves. „Riigikogu on selle heaks kiitnud, valitsus on selle heaks kiitnud ja see raha on tulnud koguaeg enne siis põllumajandusministeeriumi, praegu maaeluministeeriumi eelarve kaudu,“ selgitas Seeder.

Seeder üritab nüüd avalikkusele selgitada, et ta viis vaid ellu Riigikogu otsust. Paraku on see selgitus vale nii 2019. aasta, kui ka aastate 2011-2014 kohta.

2019. aasta riigieelarves, mille on kinnitanud Riigikogu, on MTÜ Spordiliidule „Jõud“ ette nähtud katuseorganisatsioonide ja strateegiliste partnerite tegevustoetusena üksnes 200 000 eurot Kultuuriministeeriumi realt. Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarvest on eraldi 600 000 eurot ette nähtud ka maakonna spordiliitudele.

Seotud lood:

Maaeluministeeriumi valitsemisalas on selle sektori „MTÜ-dele ja muudele residentidele“ ette nähtud 2019. aastaks 2,759 miljonit eurot, spordiliidule tegevustoetuse eraldamiseks igasugune kohustus aga puudub. Spordiliit „Jõud“ taotles 65 000 eurot ja talle eraldati ministri otsusega 55 000 eurot. Täpselt nii toimis see süsteem ka aastatel 2011-2014, ehk Seeder kasutas enda ainuisikulist otsustusõigust korraldada ja kinnitada endaga seotud mittetulundusühingule toetuse suurus.

Faktidele ei vasta seegi, et vastav praktika oli sisse seatud juba enne tema ministriks saamist. Seeder sai põllumajandusministriks 5. aprillil 2007. aastal, kuid viis sellise praktika ise sisse alles 2011. aastal vahetult enne spordiliit „Jõud“ juhatuse esimehe kohale asumist.

Vabaerakonnal ei ole midagi MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ tegevuse või ka selle rahastamise vastu, siinkohal saab tänase maaeluministri Tarmo Tammega üksnes nõustuda. Kuid nagu ütles juba ka kultuuriminister Indrek Saar eilsel valitsuse pressikonverentsil, spordi rahastamine on ettenähtud siiski Kultuuriministeeriumi valitsemisalas, kus kõiki spordiliite ja -seltse koheldakse ühetaoliselt ja võrdselt.

Tänasel maaeluministril soovitame seega järgida Maaeluministeeriumi põhimääruse § 5 ja 6, mis sätestavad ühemõtteliselt, et selle ministeeriumi valitsemisala ja eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise ning toiduohutuse, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse nõuete väljatöötamise ja rakendamise korraldamise kaudu.

Imestama pani ka sotsiaalkaitseminister Kaia Iva eilne avaldus Kanal 2 „Reporteris“, et Vabaerakond tegeleb enne valimisi tühise populismiga. Vabaerakonna jaoks ei ole kõrgete riigitegelaste võimalik poliitiline korruptsioon siiski mingi tühi-tähi. See ei olnud nii ka Isamaale veel 2017. aasta kohalikel valimistel, kelle kaitsepolitsei eksdirektorist linnapeakandidaat Raivo Aeg läks valimistele vastu just „korruptsioonitõrje“ programmiga.

Lisaks õiguslikule seisukohale (isegi siis kui süütegu loetakse aegunuks) tuleks ühiskonnal Seederi käitumisele anda ka eetilis-moraalne hinnang. Sellega võiks Isamaa alustada juba täna. Korruptsioon on lubamatu.

Helir-Valdor Seeder: kriisiajal spordiliidu rahastamine ajutiselt peatati
Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder jäi ka täna oma eile avaldatud seisukoha juurde, et ei ole põllumajandusministri ja Eestimaa Spordiliidu "Jõud" presidendina valesti käitunud. Ta lükkas ka üheselt ümber, nagu oleks spordiliitu hakatud maaeluministeeriumi eelarvest rahastama aastal 2011. Tegelikult oli olukord hoopis selline, et majanduskriisi ajal aastatel 2009–2010 spordiliit toetust ei saanud, set kriisi tõttu olid paljud riigi kulutused kokku tõmmatud ja aastast 2011 spordiliidu toetamine taastati.