Vahipataljon sai uue juhi, endine juht suundub õpingutele

 (32)
Margot Künnapuu
Margot KünnapuuFoto: kaitsevägi

Täna Tallinnas võttis kolonelleitnant Margot Künnapuu major Romet Kaevult üle Sõjaväepolitsei Vahipataljoni juhtimise.

„Näen, et Vahipataljoni ülesanded sobituvad praegusesse ajaruumi hästi. Pean oluliseks, et saaksime edukalt täidetud nii presidendi kaardiväe kui sõjaväepolitsei ülesanded. Soovin, et Vahipataljoni teenima tulevad ajateenijad tunneksid teenistuse lõppedes, et nende 11-kuuline teenistusaeg on olnud hea, sisukas ja ohutu,“ ütles kolonelleitnant Künnapuu.

Kolonelleitnant Margot Künnapuu teenib kaitseväes alates 1993. aastast.

Ta on töötanud rahuoperatsioonide keskuses, vanemstaabiohvitserina kaitseväe peastaabis ja maaväe staabis ning juhatanud kaitseväe akadeemia täiendusõppekeskuse tööd.

Enne Vahipataljoni ülema ametikohale astumist oli ta Eesti sõjalise esindaja asetäitja Euroopa Liidu sõjalise komitee juures.

Kolonelleitnant Künnapuud on autasustatud kaitseministeeriumi teeneteristiga, maaväe ohvitseri kuldristiga ning kaitseväe juhataja teenetemärkidega riigikaitseliste teenete ja eeskujuliku teenistuse eest.

Ta on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia ja Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse. Lisaks täiendas ta enda teadmisi Slovakkias ning Ameerika Ühendriikides staabiohvitseride kursustel.

Varasemalt sõjaväepolitsei Vahipataljoni ülema ülesandeid täitnud major Romet Kaevu suundub õppima Balti Kaitsekolledžisse.

Sõjaväepolitseiüksuste olulisemateks ülesanneteks on sõjavangide valve, massirahutuste mahasurumine, isikute ja kolonnide eskort, liikluse reguleerimine, teeluure ning liiklusjärelevalve.

Sõjaväepolitsei koosseisu kuuluva Vahipataljoni täiendavaks spetsiifikaks on riikliku esindusfunktsiooni täitmine, milles pataljoni ajateenijad mehitavad Vabariigi Presidendi ametiruume auvahtkonnaga.

Ühtlasi osalevad Vahipataljoni ajateenijad aukompaniidena erinevatel tseremooniatel, suursaadikute volikirjade üleandmistel, kõrgete külaliste vastuvõtmistel ja ärasaatmistel.

Sõjaväepolitsei Vahipataljon asub alates 2015. aastast Miinisadamas, kus paiknevad ka laevastiku ja mereväebaasi üksused.

Siit saab vaadata videot toimunud tseremooniast.