Vaheri vastus peaministri kriitikale: poliitiliseks on asja muutnud Venemaa, just siseminister on Eesti esindaja Interpoli juures

 (158)
14 ühiskondlikult aktiivsele inimesele anti kodanikupäeva aumärgid.
Foto: Rauno Volmar

Siseminister Ken-Marti Vaher vastas peaminister Andrus Ansipi kriitikale, et tema ei ole Krossi juhtumit poliitiliseks ajanud ning siseminister ongi riigi esindaja Interpoli juures.

"Valitsuse liikmete üks kohustusi on rahvusvaheliselt kaitsta Eesti Vabariigi kodanikke. Eesti õiguskaitseorganid on kujundanud juba rohkem kui aasta tagasi selge seisukoha, et Interpol ei peaks vahendama Venemaa poliitiliselt motiveeritud tagaotsimistaotlust Krossi suhtes ja seda seisukohta olen rõhutanud Interpolile ka praegu. Pean kahetsusväärseks, kui seda õiguskaitsjate seisukohta ei usaldata ja seda püütakse Eesti-siseselt seada kahtluse alla," ütles vaher oma vastuses Delfile.

Vaher lisas, et siseministril on kohustus suhelda Interpoliga, kuna Eesti õiguslik esindaja Interpoli juures on siseminister. "Seetõttu olen ka saatnud kirjaliku arupärimise Interpolile pasekretärile, saamaks selgitusi, miks on Interpol vahendamas Vene Föderatsiooni agaotsimistaotlust Krossi suhtes, mis on vastuolus Interpoli põhikirjaga," lisas Vaher.

Ministri arvates on poliitiliseks pööranud kogu asja Venemaa, kes selle asemel, et teha nimetatud asjas koostööd Eesti õiguskaitsjatega ja anda menetlus üle Eestile, on sellest aastate jooksul selgelt keeldunud ja asunud tagaselja rahvusvaheliselt otsima Eesti kodanikku, kelle asukoht on teada ning kes on Eesti õiguskaitsjatele igati kättesaadav. "See kinnitab väiteid, mille kohaselt on Venemaal Krossi tabamiseks muud ajendid, kui tõe väljaselgitamine nn Arctic Sea kaaperdamisasjas," lisas Vaher.

Seotud lood:

"Olen üles näidanud oma valmisolekut muuhulgas kohtuda ka Interpoli peasekretäriga, kui see osutub vajalikuks ja juhul, kui see kohtumine aitab kaasa Eesti riigi seisukohtade selgitamisele.
Samas ei maksa antud juhtumi puhul niivõrd palju tähelepanu pöörata Interpolile kui liikmesriikide koostöö- ja andmevahetusvõrgustikule, kuivõrd hoopiski riigile, kes on kogu selle tagaotsimise algataja ja läbiviija," lisas Vaher lõpetuseks.

Valitsusjuht Andrus Ansip kritiseeris hiljutisel valitsuse pressikonverentsil kaht koalitsioonipartneri ministrit, kes pole Eerik-Niiles Krossi suhtes välja antud Interpoli vahistamisotsuse suhtes käitunud korrektselt ning on asja politiseerinud.

Ansip ütles ajakirjanike küsimustele vastates, et Krossi juhtum on küllalt komplitseeritud. „Vahetult valimiste eel ühe isiku Interpoli kaudu tagaotsimine on paratamatult poliitilise alatooniga,“ sõnas Ansip ja möönis, et see kokkusattumus tekitab probleeme.

„Ega me riigi sees ei ole ka päris hästi ja korrektselt käitunud,“ sõnas Ansip, mõeldes siinkohal kaht valitsuse ministrit, kes Krossi juhtumi valguses kaitsma hakkasid.

"Need, kes on kriminaaluurimist politiseerinud," sõnas Ansip vastuseks täpsustavale küsimusele, kes tema hinnangul ebakorrektselt käitusid. "Paraku, jah, ma pean nimetama ka kahte valitsuse ministrit." Need kaks olid IRLi ministrid Urmas Reinsalu ja Ken-Marti Vaher, keda Ansip silmas pidas.