Vähene valgus ja WC vahetus läheduses asuv joogikraan. Õiguskantsler hindas Viru Vangla kartseri nõuetele mittevastavaks

 (77)
Pilt on illustreeriv.
Kartser. Pilt on illustreeriv.Foto: RAIVO TASSO, "Ajakirjade Kirjastus/Kroonika"

Õiguskantsleri Ülle Madise nõunik leidis Viru Vangla kartserit külastades kolm rikkumist inimeste õiguspärase kohtlemise nõuete raames. Madise palus need juhtkonnal kõrvaldada.

Viru vangla direktorile adresseeritud kirjas märkis õiguskantsler, et inimeste õiguspärane kohtlemine on kinnipeetavatele õigusaktidega ette nähtud, ent kontrollitud jälgimiskambrite tingimused näitasid, et vangla pole neid rahuldavalt tagada suutnud.

Probleemseks osutusid kolm punkti: hügieen, valgustus ning isiklike asjade hoiustamine. Rahul oldi temperatuuri näilise nõuetele vastavusega.

Hügieen

* Kinnipeetavad peavad joogivett tarbima kraanikausi puudumise tõttu külmaveekraanist, mis asub põranda sisse ehitatud WC-potita tualetist mõnekümne sentimeetri kaugusel.

* Hügieeninurk oli mõlemas ruumis eraldamata, mistõttu tugevalt pritsiv vesi leiab oma tee lisaks põrandale ka näiteks magamisasemele.

Valgustus

* Akende ees paiknev tihe võrestik pärsib ruumi siseneva valguse hulka - eluruumile esitatavate nõuete määruse kohaselt peab aga ruumis olema tagatud piisav loomulik valgus.

* Madise väidab erialase kirjanduse põhjal, et loomulik valgus vähendab stressi ja ärevust, lisaks suurendab keskendumisvõimet. Valgusel olla ka otsene mõju inimeste närvisüsteemile.

* Kuna trellid on akende ees turvakaalutlustel (juhul, kui agressiivse käitumisega kinnipeetav otsustab märatseda), pakub Madise lahendusena välja lisaturvameetmete rakendamise: löögikindel klaas, akna turvakile või näiteks privaatsuskile.

Isiklike asjade hoidmine

* Kinnipeetavatel tuli kontrollitud kambrites oma asju hoida põrandal või laual. Vangla sisekorraeeskiri nõuab aga, et isiklike asjade hoiustamiseks peab olema ka kartseris hoiukoht ja nagi. Laud on mõeldud söömiseks, kirjutamiseks ja lugemiseks.