Vabariigi valimiskomisjon kinnitas ametlikud eurovalimiste tulemused, Tarandi asendusliige tuleks Keskerakonnast

 (19)
Reformierakonna valimispidu
Foto: Rauno Volmar

Vabariigi Valimiskomisjon registreeris oma tänasel koosolekul Euroopa Parlamendi liikmed: Marju Lauristini (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Tunne-Väldo Kelami (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit), Yana Toomi (Eesti Keskerakond), Andrus Ansipi (Eesti Reformierakond), Kaja Kallase (Eesti Reformierakond) ja Indrek Tarandi (üksikkandidaat).

Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks valimiskomisjoni otsuse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, teatas valimiskomisjon.

Samuti registreeris valimiskomisjon Euroopa Parlamendi asendusliikmete nimekirja. Asendusliikmeteks registreeritakse valimata jäänud kandidaadid sama erakonna nimekirjas vastavalt kogutud häälte arvule. Kui asendatav liige kandideeris üksikkandidaadina (2014. aasta valimistel oli ainuke üksikkandidaadist europarlamenti pääseja Indrek Tarand), saab koha esimesena mandaadist ilma jäänud erakond või üksikkandidaat (2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel on selleks Eesti Keskerakond).

Riigikogu liikmetel ja kohaliku omavalitsuste volikogu liikmetel, kes osutusid valituks, on valimistulemuste väljakuulutamise päevast aega kümme päeva, et otsustada Euroopa Parlamendi liikmeks asumine.

Lisaks otsustati seadusest tulenevalt maksta tagasi kautsjon vähemalt 5% hääli kogunud erakondadele ja üksikkandidaatidele, seega Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale, Erakond Isamaa ja Res Publica Liidule, Eesti Keskerakonnale, Eesti Reformierakonnale ning üksikkandidaat Indrek Tarandile. Tagastamisele mittekuuluv kautsjon 69 225 eurot kantakse riigituludesse.