Vabaõhumuuseumis algavad Piirissaare palvela põlengus kannatada saanud mälestiste konserveerimistalgud

 (1)
Konserveerimistalgud
Muinsuskaitseamet

Muinsuskaitseameti eestvedamisel algab täna Eesti vabaõhumuuseumis terve nädala vältav suurprojekt Piirissaare palvela põlengus kannatada saanud kunstimälestiste konserveerimiseks. Projekt koondab konservaatoreid üle Eesti, kes tulevad kokku, et anda panus hävimisohus pärandi päästmisse.

Konserveerimistööd toimuvad koostöös SA Eesti Vabaõhumuuseumi, SA Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Rahva Muuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Kõrgema Kunstikooli konserveerimisspetsialistidega.

Nädala jooksul teostatakse tule-, kuuma-, niiskus- ja putukakahjustustega kunstimälestistel hulk töid: kaardistatakse kahjustuste ulatus, stabiliseeritakse maalitahvlid, kinnitatakse irduvad värvikihid, puhastatakse pinnad tahmast. Samuti pannakse ühiselt paika kontseptsioon edasisteks töödeks ja esteetiliseks restaureerimiseks.

Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektori Linda Lainvoo sõnul on konserveerimistalgud erakordsed. „Põlengu tagajärjel hävis Piirissaarel mitmed kunstimälestisi. Samas, tänu koostööle ja operatiivsele tegutsemisele on kümneid objekte suudetud hävingust päästa. Sedavõrd laiaulatuslikku muinsuskaitsjate ja muuseumikonservaatorite ühist operatsiooni pole varasemalt ette võetud,“ lisas Lainvoo.

Nädala jooksul tehtavad tööd on osa pikemast protsessist ja järg varem alguse saanud heale koostööle. Vahetult pärast põlengut hindasid olukorda eksperdid Rahvusarhiivist ja Tartu Kunstimuuseumist. Rahvusarhiivi toel on tänaseks korrastatud mitu väärtuslikku raamatut. Saarelt päästetud kunstivarade hoiustamiseks osutas abikäe SA Eesti Kunstimuuseum, tööde läbiviimist toetab SA Eesti Vabaõhumuuseum, kes võimaldab kasutada oma ruume ja tehnikat. Pärast algaval nädalal tehtavaid päästetöid võtavad mälestised hoiule SA Eesti Kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja SA Eesti Vabaõhumuuseum. Samm-sammult asutakse teostama esteetilist restaureerimist, et lõpuks mälestised Piirissaarele tagasi jõuaksid.