Vabaerakond: valitsus vilistab vene koolide eestikeelse õppe eduloole

 (25)
Kool
Foto on illustratiivneFoto: Ester Vaitmaa

Vabaerakonna juhatus on seisukohal, et valitsuse soovitud põhjendamatud erandid vene gümnaasiumidele seavad löögi alla aastal 2007 alanud riigikeelele ülemineku saavutusi ning demotiveerivad neid koole, kes on eestikeelse õppe kvaliteedi nimel kümme aastat vaeva näinud.

Riigikeele eksamite tulemused on vene emakeelega õpilaste seas pidevalt paranenud tänu üleminekule 60-protsendilisele eestikeelsele õppele. Haridusministeeriumi andmetel on mullu 64 protsenti vene õpilastest sooritanud B-2 (kesktase) eksami rohkem kui 75 punktile. Näiteks 2010. aastal said sellise tulemuse vaid pooled õpilased. Vene noorte võimalused kõrghariduse saamiseks ja tööturul konkureerimiseks on märgatavalt paranenud. Ei ole võimalik leida põhjendust, kuidas eestikeelse õppe mahu kärpimine aitaks olukorda parandada.

Poliitilise kõlavarjundiga kavatsuse seab omakorda kahtluse alla fakt, et kahe kõneks oleva kooli (Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseum) juhid põhjendavad erisuste vajadust hoopiski tõsiasjaga, et pole võimalik leida õpetajaid, kes võiksid vajalikul tasemel õpetada aineid eesti keeles.

Seotud lood:

Eelmised valitsused, kus IRL-il oli haridusministri portfell, on eranditaotlusi tagasi lükanud, viidates, et need on põhjendamatud ja koolidel ei ole nii suuri probleeme nagu püütakse näidata. Nüüd on IRL koos sotsidega sooritanud kannapöörde ja asunud kaitsma Keskerakonna soovitud erandite tegemist, toetades sellega radikaalsete keskerakondlaste Yana Toomi ja Mihhail Kõlvarti valimiskampaaniat ning kahjustades venekeelsete õpilaste väljavaateid ühiskonnas.

Igale erandi taotlejale on plaanitud toetust keeleõppele ligi 250 000 eurot ehk premeeritakse eestikeelse õppe kärpimist ja ebaselget „keeleoskuse parandamist“. Samas ei pälvi need koolid, kes on seadust täitnud edukalt ja eeskujulikult, vähimatki tunnustust. Selline valitsuse käitumine solvab kogu haridussüsteemi. Eesti hariduses ei ole ruumi keelelisele lõhele. Eesti rahvuslikes huvides on, et venekeelsetele noortele oleks tagatud head võimalused Eestis edu saavutamiseks.

On viimane aeg lõpetada mäng vene emakeelega noorte inimeste tulevikuväljavaadetega. Me ei tohi panna neid olukorda, kus nad ei usalda Eesti riiki. Vabaerakond rõhutab, et taolised keeleõppe erandid Tallinna ja Narva gümnaasiumidele on lubamatud.