Vabaerakond seadis erakonna põhisõnumiks valimistel inimeste toimetuleku ja tervishoiu

 (52)
Vabaerakond seadis erakonna põhisõnumiks valimistel inimeste toimetuleku ja tervishoiu
Foto: Argo Ingver

Täna toimus Mäos Vabaerakonna arutelu 2019. aasta märtsis toimuvate Riigikogu valimiste põhisõnumite üle.

Vabaerakonna esinduskogu juhi Monika Haukanõmme sõnul otsustati arutelul, et Vabaerakonna valimiste põhiteemad saavad erakonna jaoks olema inimeste esmane toimetulek, tervishoid, laste arenguvõimalused ja aus ning lihtne riigivalitsemine, aktsiisipoliitika ja energeetika.

„Soovime eestimaalastele pakkuda lahendusi, mis parandaksid muuhulgas meie kõigi võimalusi saada paremat ja kiiremat arstiabi, tagaksid omastehooldajatele inimlikumad võimalused oma lähedaste aitamiseks, suurendaksid regionaalset võrdsust, et elu oleks võimalik ka ääremaadel ja võimaldaksid kõigil lastel käia tasuta lasteaias ja arendada end ühes tasuta huvialaringis,“ seletas Haukanõmm.

Haukanõmm rõhutab, et vananevas ühiskonnas on vabatahtlik hoolduskindlustus üks olulisemaid teemasid. „Eesti ei saa kunagi nii rikkaks, et suudaks kõigile inimestele tagada tasuta hooldekodu kohta. Lahendus oleks luua hoolduskindlustuse süsteem, millega liitunud inimese puhul kataksid pensionist puudujääva osa hoolduskindlustuse maksed,“ kinnitas Haukanõmm.

„Ettepanekud saadikute arvu või palku vähendada või neile isiklikud abid palgata ei vii sisuliste muudatusteni. Vähem riigikogulasi ja madalama palgaga saadikud ei tähenda, et nad vastutaksid rohkem, töötaksid rohkem või käituksid ausamalt. Ausa ja lihtsa riigivalitsemise aluseks on ikkagi see, millest on Eestis kõige rohkem puudu – ametnikud, valitsus ja riigikogulased ei vastuta oma otsuste ja nende tagajärgede eest,“ ütles Haukanõmm.