Vaba Isamaaline Kodanik: tervishoiutöötajate mured on õigustatud, süsteemi politiseerimine tuleb lõpetada

 (31)
Vaba Isamaaline Kodanik: tervishoiutöötajate mured on õigustatud, süsteemi politiseerimine tuleb lõpetada
Foto: Hendrik Osula

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik arutas Eesti tervishoiu olukorda ning tõdes, et tervishoiutöötajate streigiga on tõstatatud hulk lahendamist nõudvaid probleeme.

MTÜ klubiõhtu külaline, Tallinna arstide liidu juhatuse liige Andres Lehtmets polnud nõus riikliku lepitaja arusaamaga, et arstide nõudmised on väljunud tavapäraste tööandja ja töövõtja suhete
raamidest ja pannud kahtluse alla streigi seaduslikkuse. Ta rõhutas, et arstide koormus ja miinimumtunnitasu on lahutamatult seotud muudatustevajadusega terves tervishoiusüsteemis, teatas MTÜ.

MTÜ liikmed asusid seisukohale, et tervishoid vajab süsteemseid muutusi, suurendada tuleb otsuste läbipaistvust ning lõpetada politiseeritud juhtimine. Jätkusuutlikkuse tagamiseks vajab süsteem lisaraha.

Ühingu mõttekoja esimees Jüri Saar tõdes, et ülesehitav pool on meditsiinis, nagu ka mitmes teises riigile tähtsas eluvaldkondades tähendanud eelkõige betooni ja läikivaid aparaate ning tähelepanu töötavatele inimestele on olnud selgelt teisejärguline.

Probleemid, mis arstidele töövõtjatena muret teevad, on palju laiemad, kui soov saada paremat palka. Asjaolu, et streiki ajendab mure Eesti meditsiini jätkusuutlikkuse ja Eesti tuleviku pärast, annabki streigile mõõtme, mis on ühtlasi ka meie kodanikuühiskonna proovikivi.

Ühingu liige ja klubiõhtu moderaator Terje Behrs sõnastas probleemi olemuse: "Eeskätt peame muretsema selle pärast, millist kahju tehakse Eesti riigile, kui praegune süsteem, kus napib nii arste, õdesid kui ka hooldajaid, mõne aja pärast täielikult pankrotti läheb?"

Seotud lood:

"Me toetame residentide täiskoormusel palgalist hõlvamist. See vähendab ülejäänud arstide koormust ning noorte arstide lahkumist Eestist," ütles Terje Behrs.

Haigekassa nõukogu ja hiaglate nõukogude politiseerumine

Samuti leiti Vaba Isamaalise Kodaniku klubiõhtul, et kui siiani on tervishoiusüsteemi efektiivsuse kasv tagatud inimressursi arvel, leidub tegelikult sisemisi lisaressursse haiglavõrgu ja investeeringute optimeerimise näol.

MTÜ on seisukohal, et streigiga tõstatud küsimused on õigustatud ning nendega edasiliikumine on ka pärast streiki kohustuslik. Leiti, et olukorras, kus võimu teostavad ametkonnad muretsevad streigi nn poliitiliste nõudmiste pärast, tuleb tegelikult märksa enam muretseda haigekassa nõukogu ning haiglate nõukogude politiseerumine pärast.

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik on konservatiivset maailmavaadet esindav mõttekoda. Ühendus seisab selle eest, et poliitikas tegutsetaks lähtudes väärtustest, nagu avatus, ausus, läbipaistvus, vabadus ja vastutus.