Vaba Isamaaline Kodanik: sundparteistamine kahjustab kohalike omavalitsuste võimekust

 (17)
Aimar Altosaar
Foto: Marko Mumm

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik korraldatud missioonikonverentsil 27. septembril Paides tõdeti, et sundparteistamine on tõsiselt kahjustanud
kohaliku omavalitsuste võimekust.

Paljud omavalitsused on riigikogu erakondade jaoks kohalikud kontorid,
milles tehtava parteitöö eest ei ole pealegi vaja palka maksta,
leidsid konverentsist osavõtjad. Parteid on jõudnud isegi väikestesse
MTÜ-desse ja nii pole vabaühendused enam võimule vajalikuks
vastukaaluks. Sellist olukorda võib nimetada hangumiseks, teatas Vaba Isamaaline Kodanik.

Vaba Isamaalise Kodaniku mõttekoja liige Aimar Altosaar tutvustas
konverentsist osavõtjaile tänavu kevadel ja suvel läbi viidud kohalike
omavalitsuste uuringu tulemusi. Vaba Isamaalise Kodaniku liikmed
intervjueerisid ligi 50 omavalitsusjuhti, volikogu liiget ja kohalikku
arvamusliidrit.

Muuhulgas leidsid paljud küsitletud, et riigikogus esindatud erakonnad
värbavad endiselt intensiivselt KOV-de juhte ja ametnikke, kelle ainus
huvi on saada eelisseisund riiklike fondide suhtes, lahendades seeläbi
küll mõne kitsama probleemi, kuid sisuliselt lükates edasi olemuslike
probleemide lahendamist.

Kohalike valimiste eel surutakse kogukonnaliidreid ja teisi
aktiivsemaid inimesi erakondlikesse nimekirjadesse. Sellega
tekitatakse pingeid kohalike inimeste vahel ning sisuliselt
naeruvääristatakse kogu erakonnapoliitikat.

Seotud lood:

Paljudes kohalikes omavalitsustes töötavad volikogude liikmed
sisuliselt vallavanema otsealluvuses või munitsipaalasutuste
juhtidena. Enamikes Eesti valdades on toimunud kohaliku võimu
klannistumine, kus võimulolijate peamine tegevus valitsemisperioodil
on tagada nendest tööalaselt või sotsiaalselt sõltuvate valijate
häälte kindlustamine ka järgmiseks valimisperioodiks.

Konverentsist osavõtjad võtsid vastu pöördumise, milles seisab, et
omavalitsused tuleb vabastada keskvõimu allaustuse staatusest, tagades
igale omavalitsusele vastavalt seadustele otsustus- ja
finantsautonoomia.

"Omavalitsused on kahekümne aasta jooksul üha kaotanud kogukondlikku
olemust ja võimekust kohalikku elu juhtida. Praeguse olukorra
jätkumine süvendab korruptsiooniriske, sunderakonnastamist ja
haldusvõimetust," leitakse pöördumises.