VAATA TÄISPIKKUSES: Kuidas tänases Eestis targalt elada? Tallinna Ülikooli visioonikonverents otsis vastuseid

 (5)
Avatud uste päev Tallinna Ülikoolis
Avatud uste päev Tallinna ÜlikoolisFoto: Vallo Kruuser

Tallinna Ülikool korraldas täna konverentsi "Tallinna Ülikool 2020 - targa eluviisi eestvedaja", kus kooli õppejõud ja külalised arutlevasid, kuidas tänases Eestis targalt elada. Delfi TV tegi konverentsist otseülekande.

Konverentsi kava:

10.00 Konverentsi avamine
Professor Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor
Jevgeni Ossinovski, haridus- ja teadusminister
Päevajuhid:
Mari-Liis Jakobson, PhD (Politoloogia), üldpolitoloogia lektor, vilistlane
Toomas Luhats, vilistlane (Tallinna Ülikooli Silmapaistev Vilistlane 2014)
10.10 Rektori sõnavõtt
Professor Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor
10.25 Tallinna Ülikool - targa eluviisi eestvedaja
Elame avatud, põimunud ja tehnoloogiliselt kiiresti muutuvas maailmas. See on uus olukord, mistõttu juurdunud elu- ja mõtteviisid ei paku enam piisavat tuge eneseteostuseks ja elu heaks korraldamiseks – seda nii inimese kui ka ühiskonna tasandil. Mida tähendab tark eluviis? Kuidas tarka eluviisi kujundada ja eest vedada? Mida eestvedajalt oodata?
Arutlevad:
Tõnu Viik, PhD (Filosoofia), filosoofia professor
Enelin Paas, Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna juhatuse esimees
Kriitilised sõbrad:
Jaak Aaviksoo, akadeemik, endine haridus- ja teadusminister ja TÜ rektor
Grete Arro - PhD (Psühholoogia), vilistlane, teadur
10.45 Haridusuuendus
Kogu maailma haridussektor seisab mastaapsete muutuste ees. Suurimaks väljakutseks tänapäevases infoküllases maailmas on efektiivsete õpioskuste ja omandatud teadmiste loova rakendamise oskuste kujundamine. Lähtudes Tallinna Ülikooli ajaloolisest rollist õpetajakoolituse keskusena näeb ülikool oma vastutust Eesti haridusuuenduse eestvedajana. Mida tähendab haridusuuendus ja millised on haridusuuendaja väljakutsed? Kuidas juurutada uut õpikäsitust õpetajakoolituses? Mis on Õpetajate Akadeemia?
Arutlevad:
Mati Heidmets, PhD (Psühholoogia), hariduspoliitika ja sotsiaalpsühholoogia professor
Kristi Vinter, PhD (Kasvatusteadused)
Pille Slabina, MSc
Reivo Maasik, Tallinna Ülikooli üliõpilane
Peeter Sipelgas, Viimsi Kooli õpetaja, vilistlane
Kriitilised sõbrad:
Heli Mattisen, Elukestva Õppe Strateegia juhtrühma liige
Toomas Kruusimägi, koolijuht, TLÜ silmapaistev vilistlane 2014
11.30 Energiapaus
11.45 Terve ja säästev eluviis
Ühiskonna areng ja vananeva elanikkonna heaolu sõltuvad üha rohkem igaühe oskusest elada ja töötada oma tervist hoides. Samuti sellest, kuidas me suudame suhelda looduse ja teiste inimestega. Tallinna Ülikool taotleb oma tegevusega, et kasvaks inimeste keskkonnasõbralik ja enese suhtes jätkusuutlik käitumine. Millised on targad valikud terve elulaadi ja säästva mõtteviisi kujundamisel?  Kuidas neid toetada?
Arutlevad:
Mihkel Kangur, PhD (Ökoloogia), vanemteadur
Sirje Vaask, PhD (Tervisekäitumine)
Kriitilised sõbrad:
Ain Aaviksoo, tervishoiuanalüütik ja rahvatervise valdkonna ekspert
Lauri Tammiste, taaskasutusenergia ja säästva eluviisi ekspert
12.30 Digi- ja meediakultuur
Aina enam digitaliseeruvas multiplatvormilises maailmas on digitaalne kirjaoskus muutunud möödapääsmatuks, et ümbritseva keskkonnaga suhelda, teenuseid ja (meedia-) tooteid tarbida ning uusi väärtuseid luua. Digimaailma võimaluste nutikast ärakasutamisest on täna saanud selge konkurentsieelis. Tallinna Ülikool soovib olla eestvedajaks nüüdisaegse digi- ja meediakultuuri juurutamisel erinevates eluvaldkondades ning uute kasutusviiside väljatöötamisel. Kuidas seda saavutada?  Millist väärtust saab lisada?
Arutlevad:
Peeter Normak, PhD (Informaatika), informaatika professor
Timo Tobias Ley, PhD (Psühholoogia), digitaalsete ökosüsteemide professor
Andres Jõesaar, PhD (Meedia ja kommunikatsioon), ristmeedia dotsent
Liva Vilnite, Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meediakooli ristmeedia üliõpilane
Kriitilised sõbrad:
Ants Sild, IT valdkonna ekspert, tööjõuturu ja koolitusmaailma koostöö eestkõneleja
Ville Jehe, meediaekspert
13.15 Lõunapaus
14.00 Kultuurilised kompetentsid
Üleilmastumise tingimustes oleme me avatud kultuurilistele, poliitilistele ja majanduslikele mõjudele, mis lähtuvad erinevatest kultuuridest ja ühiskondadest üle kogu maailma. Toimetulek avatud, mitmekultuurilises maailmas on suuremaks väljakutseks eelkõige väikeste kultuuride esindajatele. Tallinna Ülikool suudab pakkuda kõigile oma õppijaile ja Eesti ühiskonnale laiemalt erinevaid keeli, religioone ja kultuuritraditsioone puudutavaid teadmisi ja oskuseid. Millised lähenemised siin töötavad? Millised rõhuasetused on olulised?
Arutlevad:
Marek Tamm, PhD (Ajalugu), kultuuriajaloo dotsent
Indrek Ibrus, PhD (Meedia ja kommunikatsioon), vanemteadur
Lühikesed videoloengud:
Karin Dean, PhD (Poliitgeograafia)
Mihhail Lotman, PhD (Semiootika), kirjandusteooria ja semiootika professor
Piret Viires, PhD (Eesti kirjandus), Eesti kirjanduse ja kirjandusteooria professor
Daniele Monticelli, PhD (Semiootika), Itaalia uuringute ja semiootika professor
Kriitilised sõbrad:
Mart Kalm, arhitektuuriajaloolane
Karl Martin Sinijärv, luuletaja
14.45 Avatud ühiskonnakorraldus ja valitsemine
Nüüdisaegset ühiskonda iseloomustab kasvav määramatus, kirjusus ja vastastiksõltuvus, mis tingib ka valitsemise ning sotsiaalsete normide ja suhete teisenemise. Tänapäeva rahvusriigid toimivad avatud keskkonnas, mis eeldab neilt tarka ja tasakaalustatud lähenemist üleilmastumise ja rahvusliku kestlikkuse dilemmale. Ühiskonna valitsemises väheneb ülalt-alla otsustamise ja hierarhilise korralduse tõhusus ning töötavad otsused peaksid üha enam sündima võrgustikupõhise koostoime ja vastastikuse õppimise tulemusena. Need muutused nõuavad tolerantse ja erinevuseid arvestava ühiskonna loomist. Tallinna Ülikool suudab pakkuda tänapäevaseid lahendusi poliitikutele, avalikule teenistusele ja vabaühendustele tulemaks toime ühiskonna sidustamise ja arendamisega pidevalt muutuvas olukorras. Millised need olla võiksid?  Kuidas nendeni jõuda ja neid rakendada?
Väitlevad:
Anu Toots, PhD (Halduspoliitika), võrdleva halduspoliitika professor
Tõnis Saarts, MA, üldpolitoloogia lektor, TLÜ vilistlane
Rein Müllerson, PhD (Õigusteadus), õigusteaduste professor
Katrina Koppel, Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna juhatuse aseesimees haridus- ja teaduspoliitika valdkonnas
Väitlust juhib Marleen Pedjasaar, Eesti Väitlusselts
Kriitilised sõbrad:
Ott Pärna, sotsiaalse innovatsiooni eestkõneleja
Leif Kalev, PhD (Politoloogia), tippametnik, vilistlane
15.30 Konverentsi lõpetamine
Professor Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor
Päevajuhid:
Mari-Liis Jakobson, PhD, üldpolitoloogia lektor, vilistlane
Toomas Luhats, AS Elion hankejuht, vilistlane (Tallinna Ülikooli Silmapaistev Vilistlane 2014)