Vaata, kes saavad presidendilt aasta vabatahtliku tunnustuse!


Vaata, kes saavad presidendilt aasta vabatahtliku tunnustuse!
Vabatahtliku märk (foto: Eesti Külaliikumine Kodukant)

Eesti Külaliikumine Kodukant korraldab 1. detsembril Jõhvi kontserdimajas tänuürituse aasta vabatahtlikele. Tunnustused annab üle patroon president Kersti Kaljulaid.

"Eesti Vabariigi juubeliaastal soovime erilist austust ja tänu avaldada nendele inimestele, kes on panustanud Eesti kodanikuühiskonna arengusse ning on vabatahtlikena pannud õla alla vabaühenduste loomisse,“ selgitas Eesti Külaliikumise Kodukant vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas.

Kandidaate said esitada kodanikuühendused, riigi- ja omavalitsusasutused, ettevõtted või ka eraisikud. Vabatahtlike tunnustamiseks laekus tänavu 102 ettepanekut.

Kandidaate tunnustatakse kolmes kategoorias:

* aasta vabatahtlik, kes on järjepidevalt panustanud Eesti ühiskonna arengusse;

* vabatahtlike kaasaja, juhendaja: vabaühendus, algatus või inimene (juhendaja), kes on järjepidevalt juhendanud vabatahtlikke, neid innustanud ja kaasanud;

* ettevõte või asutus, mis on soodustanud oma töötajate vabatahtlikku tegevust vabaühendus(t)es. Näiteks selline, mis toetab töötajate erialast panust või heategevuslikke algatusi annetuste kogumisel, korrastustöödel või talgutel

Tunnustusele "Aasta vabatahtlik" esitati 77 vabatahtlikku, aumärgi saavad:

* Ida-Virumaa MTÜ Iisaku Priitahtlik Pääste asutajaliige ja aktivist Janno Vool,

* sörulaste pärimuskultuuri kandja ja edendaja Mari Lepik (MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts, Saaremaa),

* Raeküla laste lemmik "köögivanaema" Aime Jõgiste (MTÜ Selts Raeküla, Pärnumaa),

* Viljandimaa Taibukate Teaduskooli eestvedajad Marten Laanisto, Regina Univer ja Katariina Leets,

* aktiivselt Toidupanga tegemistesse ​panustav restoranipidaja ning sommeljee Kristjan Peäske,

* Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri kriminaalbüroo abipolitseinik Illimar Reinbusch,

* Kadrina vabatahtliku päästeteenistuse päästja Kevin Volter (Lääne-Virumaa),

* Härjanurme Maarahva Seltsi pikaajaline eestvedaja Karina Kaarepere (Jõgevamaa),

* üle 20 aasta vabatahtlikuna Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevustesse panustanud Rein Järve,

* esmakordselt saab tunnustuse ka vabatahtlik, kes on tegutsenud Eesti heaks välismaal: Washingtoni Eesti Seltsi ja Eesti Kultuurfondi Ameerika Ühendriikides juhatuse liige Jane Friis-Raub, kes tuleb ka ise Eestisse auhinda vastu võtma.

Vabatahtlike kaasaja või juhendaja valdkonnas esitati tunnustusele 17 kandidaati, tunnustuse saavad viis:

* Diakooniahaiglas tegevusterapeudina tegutsev, ainulaadset dementsusega inimeste osakonda Eestis juhtinud Hanna-Stiina Heinmets,

* MTÜ Loomuse kaasasutaja ja MTÜ Nähtamatud Loomad asutaja ja juhataja Kristina Mering,

* Eestis maailma suurimat robootikafestivali korraldav MTÜ Robotex,

* spordivabatahtlike liikumise SCULT asutaja ja eestvedaja Ott Pärna,

* Narva ja laiemalt Ida-Virumaa arengule ja tulevikule keskenduva arutelude päeva BAZAR ellukutsuja MTÜ EffectExpert.

Töötajate vabatahtliku tegevust soodustanud ettevõtete või asutuste kategoorias esitati tunnustamiseks 12 kandidaati. Tunnustuse saavad:

* Eesti Skautide Ühingut mitmetes ettevõtmistes toetanud advokaadibüroo Triniti,

* Eesti üks suuremaid jäätmekäitlejaid Ragn-Sells, mille töötajad viivad neli korda aastas läbi poolepäevase heategevusliku aktsiooni.

Kõigi esitatud kandidaatidega saab tutvuda Vabatahtlike Väravas

"Kahtlemata on kõik esitatud kandidaadid väga väärikad ja tublid - nemad ongi igapäevased superkangelased! Eesti Külaliikumine Kodukant tänab kõiki märkajaid ja tublisid vabatahtlikke, kaasajaid ning ettevõtteid ja organisatsioone, kes vabatahtlikku tegevust soodustanud," tänas Paas.

Vabariikliku tunnustussündmuse „Märka vabatahtlikku!“ korraldamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vabatahtlike tunnustussündmust on korraldatud alates aastast 2005, alates 2013. a viib seda läbi Eesti Külaliikumine Kodukant. Seni on tunnustuse pälvinud kokku 349 vabatahtlikku ja vabatahtlike kaasajat.

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eesti maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Siht on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.