Vaata, kes haridusinimestest said presidendilt riikliku teenetemärgi

Teiste seas said teenetemärgi mitu koolijuhti, kliimateadlane ja digispetsialist
Laanpere, Sõtnik, Keevallik
Mart Laanpere, Olga Sõtnik, Sirje KeevallikFoto: Kollaaž

President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel riigi teenetemärgid tänuks 113 inimesele, nende seas ka 15 haridusinimest.

"Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele," kirjutas president Kaljulaid otsuse eessõnas.

Hinnatud koolijuht
Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvis ühe tugevama reaalkallakuga kooli, vene õppekeelega Tallinna Tõnismäe Reaalkooli pikaajaline direktor Niina Sõtnik, kelle juhitud kool on riigieksamite edetabelis alati olnud kõrgel kohal

Osalisele eestikeelsele gümnaasiumiharidusele üleminekul on Tõnismäe reaalkool olnud "riiklikust graafikust" ees ning õpetanud Eesti keeles rohkemgi aineid kui ministeerium ette nägi. Sõtnik on ka hinnatud koolijuht nii õpilaste, lapsevanemate kui ka kolleegide seas.

Kliima- ja atmosfääri uurija
Samuti Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud Sirje Keevalik on Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi okeanograafia õppetooli juhataja, meteoroloogia professor, atmosfäärifüüsik ja tõlkija.

Seotud lood:

Keevallik on teinud silmapaistvalt edukat teaduslikku tööd kliimamuutuste uurimisel. Ta on uurinud atmosfääri kiirgusrežiimi, Läänemere vesikonna kiirgusbilanssi ja paikkonna kliima muutusi. Ta on avaldanud üle 100 teadustrükise, sh ühe monograafia.

Digispetsialist
Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvis Tallinna ülikooli vanemteadur Mart Laanpere, kes on märkimisväärselt panustanud digikultuuri integreerimisse Eesti kooliõppesse. Ta on läbi viinud olulise tähtsusega uurimusi, mis on aidanud organiseerida ja ellu viia õpetajate digipädevuse alaseid koolitusi. Koos ettevõtetega on ta viinud ellu koolide digivõimekust suurendavaid programme ning edukalt tutvustanud Eesti haridusedu ka välisriikides.

Valgetähe IV klassi teenetemärk
Hiie Asser - keelekümbluse edendaja, koolijuht
Jaan Janno - matemaatik, Tallinna tehnikaülikooli professor
Tiina Kallavus - koolijuht, erivajadusega laste hariduse edendaja
Sirje Keevallik - atmosfäärifüüsik, Tallinna tehnikaülikooli professor
Anne Kahru - ökotoksikoloog, Teaduste Akadeemia uurija-professor
Niina Sõtnik - koolijuht, hariduselu edendaja
Raivo Vilu - biotehnoloog, Tallinna tehnikaülikooli professor

Valgetähe V klass
Rein Grünbach - kunstiõpetaja
Maaja-Katrin Kerem - kutsete süsteemi arendaja
Ülle Kikas - hariduselu edendaja
Mart Laanpere - digivaldkonna edendaja hariduselus, Tallinna ülikooli vanemteadur
Sirje Plaks - elukestva õppe edendaja
Laine Sepp - muusikaõpetaja

Eesti Punase Risti IV klass
Reet Veenpere - logopeed
Katarina Seeherr - muusikaterapeut, erivajadustega inimeste abistaja