Uute ID-kaartide konkursil osaleb üks Šveitsi ja kaks Prantsusmaa turvadokumentide tootmise tippettevõtet

 (6)
Uute ID-kaartide konkursil osaleb üks Šveitsi ja kaks Prantsusmaa turvadokumentide tootmise tippettevõtet
Fotod: PPA

7. veebruaril avas politsei- ja piirivalveamet kolme rahvusvahelise ettevõtte pakkumused uute ID-1 formaadis dokumentide tootmiseks ning välja andmiseks vajalike teenuste ostmiseks. Pakkumused esitasid üks Šveitsi ja kaks Prantsusmaa turvadokumentide tootmise tippettevõtet.

Hanke tulemusel sõlmib PPA lepingu uute ID-kaartide, elamisloakaartide ning digitaalse isikutunnistuse plankide ostmiseks ning ka nende isikustamise ja sertifitseerimise teenuse osutamiseks. Leping sõlmitakse viieks aastaks.

“Varasemalt pole ID-kaardi tootmiseks hanget korraldatud, sest tegemist on väga spetsiifilise ning kõrgete turva- ja konfidentsiaalsusnõuetega teenusega, mille puhul pole vaja järgida riigihangete seadust. Nii on 15 aasta jooksul seda teenust pakkunud sama partner. PPA otsustas uute ID-kaartide tootmiseks teha hanke, et tagada konkurents ja parimate võimalike lahenduste leidmine ID-kaardi tootmise ja väljastamisega seotud teenuste osutamiseks,” sõnas PPA hanke ja lepingutalituse juhataja Kaia-Liisa Kadai.

Lepingupartneri leidmiseks kuulutas PPA hanke välja 2015. aasta lõpus ning tunnistas 2016. aasta kevadel ühe pakkumise edukaks. Kohtuvaidluse tulemusel see otsus tühistati. Seejärel PPA täpsustas pakkumuste hindamise kriteeriume ja tehnilisi tingimusi ning alustas 2016. aasta novembris lepingu sõlmimiseks uut hanget.

Hankes osaleb kolm Euroopas tegutsevat suurettevõtet, kellel on kõik eeldused Eesti nõuetele vastava kaardi tootmiseks ja vajalike teenuste tagamiseks. Pakkumised esitas Šveitsi ettevõte Gemalto A.G ning Prantsusmaa ettevõtted Oberthur Technologies S.A. ja Safran Identity & Security Morpho.

Seotud lood:

Sõltumatu partnerina kaasas PPA pakkumuste avamisse advokaadibüroo, kes kontrollis pakkumuste vastavust tingimustes toodud vormilistele nõuetele. Kõik ettevõtted olid nõutud dokumendid esitanud ning järgmisena alustatakse hindamisega.

„Kõigile pakkujatele on hindamiskriteeriumeid ning metoodikat tutvustatud ning neile on tagatud võrdsed võimalused Eestile uute isikut tõendavate dokumentide tootmiseks. Meie eesmärk on sõlmida leping ettevõttega, kes tagab dokumentide turvalisuse ja töökindluse hinnaga, mis on kaardi kasutajatele vastuvõetav,“ rääkis Kadai.

Hankes kehtestatud sisulistele nõuetele vastavuse kontrollimiseks moodustas PPA komisjoni, kuhu kaasatakse vajadusel väliseid eksperte. Kui hindamise pingereas esikohale tulnud pakkumus vastab hankes kehtestatud tingimustele, sõlmib PPA selle pakkujaga lepingu.

Praegu on PPA-l ID-kaardi tootmiseks leping Gemalto AG-ga, mis kehtib maksimaalselt 2018. aasta lõpuni.