Uus liikumine: suurperede isad tulid kokku, et leida viis, kuidas rohkemates Eesti peredes kasvaks vähemalt neli last

 (167)
Liituma on oodatud kõik nelja lapse isad
Suuperede kogunemine
Suuperede kogunemineFoto: Tõnis Tuuder

Kokku umbes 200 suurperede isa on loonud grupi nimega Isade Foorum, mille eesmärk on lahendada probleeme, mis takistavad peresid saamast rohkem kui ühe kuni kaks last.

Isade Foorumi kõneisik ja nelja lapse isa Taavi Tamkivi ütles Delfile, et liituma on oodatud kõik isad, kelle peres kasvab vähemalt neli last.

Praegu on Tamkivi sõnul käimas küsitlus, mille eesmärk on saada kinnitust probleemidele, mis tunduvad olevat põhilised.

Probleemid, mis takistavad peresid suurema arvu laste saamisel, liigituvad Tamkivi hinnangul kahte gruppi, milleks on majanduslikud ja kultuurilised.

Majanduslike probleemidena tõi Tamkivi välja näiteks lasteaedade kohatasud, sest näiteks osa omavalitsustest teeb nende osas paljulapselistele peredele soodustust, teine osa aga mitte. Positiivse meetmena tõstis ta aga esile riikliku lastetoetuse korra muutmist ja vanemapuhkust.

Kultuurilise poole pealt tõi Tamkivi aga välja paljude ettevõtete nii-öelda perepaketid, mille järgi moodustavad pere ema ja isa koos kuni kahe lapsega, ent kui lapsi on peres rohkem, siis tekib kohe ka probleem.

Isade Foorumil on veel paar nädalat käimas ka küsitlus, mille kaudu otsitakse vastust erinevatele perepoliitikat puudutavatele küsimustele.

Seotud lood:

Pikemas perspektiivis loodab foorum Tamkivi sõnul olla partneriks Eesti poliitikakujundajatele, nagu sotsiaalministeerium või riigikogu sotsiaalkomisjon. Erakonna loomise ega päris poliitikategemise eesmärki foorumil Tamkivi kinnitusel ei ole.

Uusi liikmeid koguv tuumikrühm selgitab oma eesmärke suurperedele saadetud kirjas nii:

Oleme teiega varasemalt kõnelnud Isade Foorumist, mis alustab tegutsemist nelja ja enama lapse isade nii-öelda fookusgrupina. Tänaseks oleme suhelnud ja saanud osalemiseks nõusoleku juba 200 isalt ning meie suureks rõõmuks lisandub neid pidevalt juurde. Foorumis osalemiseks nõusoleku andnud inimeste hulk on piisav järgmiseks sammuks, et muuta ühiskonnas kõlavamaks lasterikaste isade hääl.

Selleks palume Teil vastata esimesele lühikesele küsimustikule käesoleval lingil.

Teie osalemine aitab meil jõuda lähemale põhieesmärgile – pikas perspektiivis Eesti riigi ja rahva püsimise tagamisele. Selleks on eelkõige vaja nii muuta ühiskondlike hoiakuid, lasterikaste perede üldist kuvandit kui ka konkreetseid perepoliitilisi meetmeid. Meie foorumist peaks kujunema arvestatav organisatsioon, mille ettepanekud aitavad kaasa lasterikkaid peresid soosiva ühiskonna kujundamisel. Konkreetselt on meil vaja saavutada perepoliitiliste meetmete abil kolmandate ja enamate laste sündimist takistavate sotsiaalmajanduslike tõkete kaotamine.

Tegevuse koordineerimiseks ja rahastamiseks vajab Isade Foorum ka juriidilist isikut. Seega on initsiatiivgrupp (Taavi Tamkivi, Igor Taro, Hillar Petersen, Alari Aho ja Parvel Pruunsild) loomas selle tarvis MTÜ-d. Juhul, kui sooviksite ka osaleda juriidilise isiku loomisel, andke sellest teada, kuigi see pole eeltingimuseks Isade Foorumis osalemiseks.

Lingi taga avanevas küsitluses tunneb tuumikrühm huvi näiteks selle vastu, kas Eestis vastajate hinnangul ikka väärtustakse enam vähemalt neljalapselisi peresid, küsitakse ka, miks just neli last on pareim järeltulijate arv. Ühetaegu küsitakse ka soovitusi, kellele küsimustikku ja kutsemeili veel saata.