Uus koalitsioon lubab riigikogu liikmetel kuuluda kohaliku omavalitsuse volikokku

 (18)
Tallinna linnavolikogu
Tallinna linnavolikogu Foto: Priit Simson

Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsioon kavatseb kaotada riigikogu liikmetele kehtiva keelu töötada ka kohaliku omavalitsuse volikogu liikmena. Seda aga tingimusel, et ta ei saa omavalitsuse volikogus töötamise eest tasu.

Lisaks on kavas algatada hea poliitilise tava, et riigikogu liige ei kandideeri kohaliku omavalitsuse volikogu esimeheks ega aseesimeheks.

Paljud riigikogu liikmed kandideerisid sügisel kohalike omavalitsuste volikogudesse, ent neid tabas süüdistus peibutuspardiks olemises, sest enamik neist ei läinud pärast valituks osutumist volikokku tööle. Tallinnas Keskerakonda kukutada üritanud Tallinna opositsioonierakonnad pidasid seda kriitikat ebaõiglaseks, sest Keskerakonnal oli valimistel välja panna rahvale tuntud linnajuhid, samuti kandideerisid ka Keskerakonna nimekirjas riigikogu liikmed, ilma, et see kedagi häirinud oleks.

Viimasel ajal omavalitsuste volikogudes ilmunud probleemidele reageerimiseks saab pidada ka järgmist punkti.

"Opositsiooni õiguste kaitseks kohalikul tasandil muudame Kohaliku omavalitsuse korralduse seadust selliselt, et iga volikogu liige saaks realiseerida oma õigust kuuluda volikogu komisjoni. Samuti kehtestame, et volikogu komisjoni esimees ja aseesimees valitakse samal hääletusel ning ühtlustame seaduse tasemel volikogu istungi päevakorra koostamise alused."

Päevakorra koostamise aluste puhul võib muutuse põhjuseks olla Tallinna juhtiva Keskerakonna korraldatud muudatus, millega volikogu liikmete sõnavõtud lükati istungi lõppu. Tallinna opositsioon pidas seda nende suukorvistamise katseks, sest peale hääletamiste lõppu saavad Keskerakonna saadikud saalist lahkuda ja opositsionäärid jäävad kõnet pidama vaid oma mõttekaaslastele.