Uus infosüsteem kiirendab Euroopa riikide vahel sotsiaalvaldkonna infovahetust

 (2)
G4S uus peamaja on valmis
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

Sotsiaalkindlustusamet võttis kasutusele piiriülese andmevahetussüsteemi EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), mis kiirendab Euroopa majanduspiirkonna ja Šveitsi sotsiaalkindlustusasutuste infovahetust ja muudab selle ka turvalisemaks.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõuniku Merle Trufanova sõnul lihtsustab andmevahetussüsteem riiklike ametiasutuste vahelist infovahetust, kiirendab hüvitiste arvutamist ja maksmist ning võimaldab isikuandmeid paremini kaitsta. EESSI kasutuselevõtuga väheneb ka asutuste paberi-, posti- ja administreerimiskulu.

Trufanova sõnul saab praegu andmevahetussüsteemiga liitunud riikide vahel vahetada infot perehüvitiste ja lähetatud töötajate kohta. Aja jooksul lisandub ka infovahetus pensionite ning muude sotsiaalkindlustusjuhtumite osas. „Esimene teavitus, mis andmevahetussüsteemi kaudu saadeti, tuli näiteks Austriast töölähetuse kohta Eestis,“ kirjeldab Trufanova.

„Kuna kõik riigid ei ole veel andmevahetussüsteemiga liitunud, siis nende riikidega, kes ei ole veel valmis elektrooniliselt andmeid vahetama, käib infovahetus ikka nii nagu varem, posti teel,“ rääkis ta. Sotsiaalkindlustusametile saadeti läinud aastal välisriikidest üle 61 000 dokumendi ning amet saatis omaltpoolt välisriikidesse veidi alla 28 000 dokumendi.

Riike lisandub iga kuu ning järk-järgult hakkab kogu riiklike ametiasutuste vaheline infovahetus piiriüleste sotsiaalkindlustusjuhtumite kohta toimuma EESSI kaudu. Tulevikus hõlmab süsteem kõiki Euroopa majanduspiirkonna riike ning umbes 10 000 sotsiaal- ja tervishoiuasutust.

„Näiteks, kui seni teavitasid Euroopa Liidu riigid lähetatud töötajatest sihtriiki selliselt, et edastasid postiga sinna riiki A1-tõendist koopia, siis nüüd tehakse seda elektrooniliselt läbi andmevahetussüsteemi,“ rääkis Trufanova ning lisas, et nende riikidega, mis ei ole veel valmis EESSI kaudu andmeid vahetama jätkame seni paberil info vahetamist.

Lähetatud töötajate osas suhtleb Eesti täna EESSI kaudu Austria, Sloveenia, Šveitsi, Horvaatia, Ungari, Islandi, Leedu, Malta, Hollandi ja Suurbritanniaga. Perehüvitiste kohta vahetab Eesti infot andmevahetussüsteemi abil Norra, Ungari, Malta, Itaalia ja Suurbritanniaga.

EESSI teenuse toimimise Eestis tagab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) ning integratsiooniprojekti rahastab Euroopa ühendamise rahastu. Lisainfot EESSI kohta leiab Euroopa Komisjoni kodulehelt.