Uus heakorraeeskiri määratleb romusõiduki

 (53)
Romud
ETA FOTO

Alates 1. septembrist kehtib Tallinnas uus heakorraeeskiri, kus on lahti seletatud heakorra mõisted nagu näiteks “romusõiduk” ja “illegaalne grafiti” ja määratletud heakorra-alased kohustused, teatab linnavalitsus.

Heakorratööd uue määruse kohaselt „tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine.”

Avalik koht on defineeritud kui “üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa. Üldkasutatava supelranna ja -koha määratlevad ja tähistavad linnaosade valitsused.”

Avalikus kohas on muu hulgas keelatud maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms.

Puhastusala on eeskorra kohaselt kinnistu või ehitise ja sõidutee vahelisel territooriumil olev kõnnitee.

„Romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust ja heakorda,” seisab määruses.

Sellist sõidukit ei tohi eeskirja järgi parkida avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärses õue osas.

„Illegaalne grafiti on omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonised.”

Illegaalse grafiti tegemine — nagu definitsioonist järeldada võib — on keelatud.

Uus heakorraeeskiri on kättesaadav Tallinna koduleheküljel.