Uuring: Eesti patsientidel tuleb uusi vähiravimeid Euroopas kõige kauem oodata

 (17)
Aine ostmine Õismäel
Eutanaasia käigus võetakse kõigepealt tableti kujul sisse uinutiFoto: Andres Putting

Värskest uuringust selgus, et uute vähiravimite kättesaadavus Eestis, Lätis ja Leedus on Euroopa madalaimate hulgas. Samuti kulub kolmes riigis kõige enam aega, et uued vähiravimid saaksid riikliku kompenseerimise ja jõuaksid patsientideni.

„Eestis kulub selleks keskmiselt 988 päeva, mis on Euroopa Liidus kõige pikem periood,” ütles uuringut „Patients W.A.I.T.” tutvustanud IQVIA Baltilkumi äriarendusjuht Edgaras Narkevičius.

Uute vähiravimite kättesaadavus ei ole võrdelises seoses majandusliku olukorraga. On mitmeid riike, mille SKP elaniku kohta on sarnane Eestiga, aga kus on riiklikult kompenseeritud oluliselt rohkem uusi vähiravimeid, nt Sloveenia, Slovakkia, Ungari, Kreeka ja Portugal.

Aastatel 2015-2017 lubati Euroopa Liidus turule 31 uut vähiravimit. Eestis on kättesaadavaks muutunud kuus ravimit, mis on alates 2015. aastast Euroopa Liidu turustusloa saanud.

Uuringu tulemustele tuginedes on Eesti Ravimitootjate Liit tänaseks kokku kutsunud ümarlaua, mille fookuses on ähiravi hetkeseis ning uute onkoloogiliste ravimite kättesaadavus. Ümarlaualosalevad arstid, haigekassa, sotsiaalministeeriumi, erialaliitude jm organisatsioonide esindajad.

Uuringu viis läbi tervishoiu andmetöötlusele ja teadusele spetsialiseerunud ettevõte IQVIA, mis on esindatud sajas riigis.