Uue varjupaigataotlejate majutuskeskuse asukoht selgub oktoobris

 (2)
Vao pagulaskeskus
Vao pagulaskeskusFoto: Priit Simson

Praeguste võimalike asukohtade sekka kuulub Jõgevamaal asuv Vägeva erihooldekodu, aga kaalutakse ka muid rahuliku keskkonna ja hea taristuga kohti.

Sotsiaalministeerium ja AS Hoolekandeteenused tegutsevad, et selgitada välja uue majutuskeskuse asukoht. Uus keskus ei ole mõeldud Euroopa Liidu ümberasustamise ja -paigutamise kava järgi Eestisse saabuvate inimeste majutamiseks, vaid on eelkõige vajalik võimekuse kasvatamiseks seoses suurenenud igapäevarändega. Praeguste võimalike asukohtade sekka kuulub Vägeva erihooldekodu. Lisaks on kaalumisel veel mõned objektid.

Ettevalmistused on veel pooleli ja hetkel midagi lõplikult otsustatud ei ole, kuid kõige ratsionaalsem lahendus on hetkel Vägeva erihooldekodu. Käimasoleva erihoolekandesüsteemi ümberkorralduste käigus jääks see hoone tõenäoliselt kasutuseta.

Uue majutuskeskuse asukoha selgitamisel lähtutakse mitmetest kriteeriumitest, nagu näiteks hinnatav kulu, ligipääs teenustele jms. Sotsiaalministeeriumi koostööpartner AS Hoolekandeteenused on oluliste punktidena rõhutanud asukoha rahulikku keskkonda ja infrastruktuuri.

Loodav keskus on mõeldud rahvusvahelisekaitse taotlejatele. See tähendab, et seal elavad inimesed ootavad oma varjupaiga taotluste menetlemist ja majutuskeskuses viibitav aeg võib kõikuda paarist nädalast kuudeni. „Igapäevase varjupaigataotluste arvu kasvust tulenevalt on vajalik uue majutuskeskuse avamine,“ selgitas sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Me oleme kaalunud väga erinevaid alternatiive, vahetanud infot partneritega, kuid selle keskuse avamist ei saa edasi lükata ja lõplikud otsused tuleb langetada lähiajal,“ selgitas Kuuse.