Urmas Paet: NATO välisministrid julgustasid Ukrainat ja Gruusiat reforme jätkama

 (4)
Urmas Paet: NATO välisministrid julgustasid Ukrainat ja Gruusiat reforme jätkama
Foto: Ilmar Saabas

Välisminister Urmas Paet osaleb NATO välisministrite kohtumisel Brüsselis, kus täna toimusid NATO-Ukraina ja NATO-Gruusia välisministrite komisjoni kohtumised.

NATO välisministrid rõhutasid Bukaresti tippkohtumisel vastu võetud ja Strasbourg/Kehli tippkohtumisel üle kinnitatud otsuseid Ukraina ja Gruusia tulevase NATO-liikmelisuse osas ning julgustasid Kiievit ja Tbilisit reforme jätkama. Välisminister Paet avaldas Ukrainale ja Gruusiale tunnustust esimese aastase riikliku tegevuskava (ANP) eduka lõpetamise puhul vaatamata rasketele majanduslikele tingimustele, teatas välisministeeriumi pressitalitus.

NATO-Ukraina komisjoni kohtumisel arutasid välisministrid NATO ja Ukraina partnerluse hetkeolukorda ja edasisi sihte.

Välisminister Paeti sõnul julgustasid NATO välisministrid Ukrainat reformide elluviimist tõhustama ning parandama NATO tegevuskava rakendamist.

“Ukraina peaks parimal võimalikul viisil kasutama NATO tegevuskava ja NATO-Ukraina komisjoni, et edendada oma reforme teel alliansi liikmelisuse poole,” toonitas Paet. “Eesti toetab ja abistab Ukrainat igati, et kindlustada Ukraina sujuvamat integreerumist NATO-sse,” lisas ta.

Samuti tunnustasid ministrid Ukraina panust NATO operatsioonidesse.

NATO-Gruusia komisjoni kohtumisel avaldasid NATO välisministrid Gruusiale tunnustust reformide läbiviimisel ning kutsusid riiki üles neid jätkama.

Paeti sõnul rõhutasid NATO välisministrid, et NATO-Gruusia suhetes lähtutakse Gruusia suveräänsusest ja territoriaalsest terviklikkusest.

“Need põhimõtted ning Abhaasia ja Lõuna-Osseetia eraldamise mittetunnustamine on võtmeelemendid Lõuna-Kaukaasia konflikti lahendamisel,” rõhutas Paet ning kutsus üles Genfi läbirääkimiste osapooli jätkama tööd konflikti rahumeelse lahenduse saavutamisel ja oma kohustuste täitmisel.

Paeti sõnul on rahvusvaheliste vaatlejate ja humanitaarabi ligipääs ka Abhaasia ja Lõuna-Osseetia aladele äärmiselt oluline. Lisaks sellele tunnustas välisminister Paet Gruusiat panuse eest NATO operatsioonidesse.

Täna õhtul arutavad NATO välisministrid Montenegro ning Bosnia ja Hertsegoviina võimalusi NATO liikmelisuse tegevuskava saamiseks. Homme on kõne all Afganistani missiooni tulevik ja NATO-Vene suhted.