Urmas Paet: Eesti toetab Gruusia lähenemist Euroopa Liidule ja NATOle

 (14)
Urmas Paet: Eesti toetab Gruusia lähenemist Euroopa Liidule ja NATOle
Foto: Tanel Meos

Välisminister Urmas Paet kinnitas täna Tbilisis kohtumisel Gruusia välisministri Gregori Vašadzega Eesti toetust Gruusia püüdlustele NATOga liitumiseks ning sidemete tugevdamisele Euroopa Liiduga. „Toetame NATO laienemise arutelu järgmisel NATO välisministrite kohtumisel käesoleva aasta detsembris ning selle raames NATO-Gruusia nõukogu toimumist,“ ütles Paet.

Eesti välisministri sõnul kulgevad Euroopa Liidu idapartnerluse raames läbirääkimised Gruusiaga hästi. „Loodetavasti jõutakse assotsiatsioonilepingu läbirääkimistega lõpule järgmisel aastal ning viisalihtsustuse tegevuskava võetakse vastu juba sel aastal,“ ütles Paet. „EL ja Gruusia vahelise laiaulatusliku vabakaubanduslepingu läbirääkimised on edukalt käivitunud. Selle sõlmimine tagab Gruusia ettevõtetele paremad võimalused Euroopa Liidu turul ja vastupidi.“

Välisministrid rääkisid ka 1. oktoobril Gruusias toimuvatest parlamendivalimistest. „Loomulikult peavad valimised olema vabad ning kõik poliitilised jõud peavad aktsepteerima ka vabade valimiste tulemusi,“ märkis Paet.

Välisministrid Paet ja Vašadze allkirjastasid kohtumisel ka Eesti ja Gruusia vahelise illegaalselt riigis viibivate isikute tagasivõtulepingu rakendusprotokolli, mis käsitleb migratsioonialast koostööd. „Loodame, et Gruusia okupeeritud alade elanike spetsiaalse reisidokumendi (Status Neutral Travel Documen - SNTD) tunnustamine aitab parandada nende liikumisvabadust,“ märkis Paet. Tema sõnul sooviks Eesti lähiajal Gruusiaga sõlmida ka rahvusvahelise maanteetranspordi kokkuleppe, pensionikindlustuskokkuleppe ja turismialase koostöö kokkuleppe.

Seotud lood:

Paet väljendas kohtumisel heameelt, et Gruusia esindajad on aktiivselt kasutanud Tallinnas tegutseva Idapartnerluskeskuse võimalusi ning kinnitas, et Eesti jätkab arengukoostöö raames Gruusia toetamist reformide elluviimisel ja kodanikuühiskonna tugevdamisel. „Oleme koostanud Gruusia strateegia aastateks 2012-2015, et muuta koostöö Gruusiaga planeeritumaks, määrata valdkondlikud prioriteedid ning pikemaajalised eesmärgid,“ ütles Eesti välisminister.

Eesti peab väga oluliseks ka Euroopa Liidu vaatlusmissiooni EUMM tegevuse jätkumist vähemalt senises mahus.

Välisministrid kõnelesid kohtumisel ka koostööst OSCEs, Euroopa Nõukogus ja ÜROs. Samuti räägiti Eesti kandidatuurist ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks aastatel 2013-2015.

Välisminister Paet asetas täna hommikul ka pärja Gruusia ühtsuse nimel hukkunute mälestusmärgile.

Paetil on Tbilisis kavas kohtumised ka Gruusia presidendi Mikheil Saakašvili, parlamendi esimehe David Bakradze ja peaministri Ivane Merabišviliga. Samuti on välisministril kavas kohtumine Gruusia opositsiooni esindajatega.