Umbkeelsed pääsevad parlamenti?

 (383)
Kadri Jäätma
ETA FOTO

Riigikogu liikmeks saavad kandideerida ka eesti keelt mitte oskavad kodanikud, kui parlament kiidab heaks Kadri Jäätma, Tõnu Kõivu ja Paul-Eerik Rummo ettepaneku kaotada valimisseadusest keelenõuded.

Isamaaliitlane Kadri Jäätma, mõõdukas Tõnu Kõiv ja reformierakondlane Paul-Eerik Rummo esitasid eile parlamendile kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimise seaduse muutmiseks eelnõu, mis kaotaks eesti keele suulise ja kirjaliku oskuse nõude volikogudesse või Riigikokku kandideerimisel, kirjutab Postimees.

Praegu näeb seadus ette, et saadiku eesti keele oskus peab tal võimaldama mõista õigusaktide ja teiste tekstide sisu, teha ettekandeid päevakorraküsimustes ning avaldada oma arvamust kõne ja sõnavõtu vormis, esitada küsimusi ja teha ettepanekuid, suhelda valijatega, vastata pöördumistele, avaldustele ja järelepärimistele.

“Võtaksime selle seadusemuudatusega ühiskonnast maha palju pingeid ning riiki ei saaks enam süüdistada väitega — meil ei lasta olla kodanikud ja saada valituks,” lausus Jäätma eile. Ta lisas, et kehtivad seadusesätted keelenõuetele tegelikult ei tööta.

Samuti olid senised keelenõuded tema sõnul vastuolus ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakti artikliga 25, mille kohaselt peab iga valija saama otsustada, kes Riigikogusse või kohalikku võimuorganisse kandideerivatest Eesti Vabariigi kodanikest esindab tema huve kõige paremini, sõltumata kandidaadi riigikeele oskusest.

Jäätma sõnul pole võimuerakondade fraktsioonid eelnõu osas veel seisukohti võtnud, mistõttu ei tema, Kõiv ega ka Rummo saa kindlad olla erakonnakaaslastest parlamendikaaslaste täielikus toetuses.

Isamaaliidu fraktsiooni aseesimees Sirje Endre ütles, et ei toeta kolme saadiku esitatud eelnõu. Endre lausus, et seadusemuudatused oleksid kindlasti vastuolus põhiseaduse vaimuga. Tema sõnul on võimalikust seadusemuudatuse eelnõust fraktsioonis küll põgusalt räägitud, kuid selle esitamine eile parlamendile tuli üllatusena.

Endre ei soovinud eile prognoosida, milliseks võib kujuneda Isamaaliidu fraktsiooni seisukoht, kui eelnõu hääletamisele läheb. Riigikogu keskfraktsiooni nõunik Evelyn Sepp ütles, et erakonna liikmed ei soovi Jäätma, Kõivu ja Rummo eelnõu kommenteerida ning tahavad esmalt selle tekstiga tutvuda.

Ka peaminister Mart Laar ei soostunud eile seaduseelnõule oma kommentaare andma. Valitsuse pressiesindaja Priit Põikliku sõnul jõuab eelnõu niikuinii valitsusse hinnangu andmiseks ning selles hinnangus peegeldub ka peaministri seisukoht.

Põiklik märkis samas, et eelnõu ei tulnud valitsuse jaoks ootamatult, sest see on juba mõnda aega üleval olnud.