Üliõpilased: ERSO tüli ohustab muusikute töömeeleolu

 (14)
Üliõpilased: ERSO tüli ohustab muusikute töömeeleolu
Foto: Taavi Arus

„Peame sügavalt kahetsusväärseks kujunenud situatsiooni Eesti kultuurimaastikul, kus rahvuskultuuri lipulaeva ERSO muusikud kannatavad kõrgema taseme möödarääkimiste ja demagoogia pärast,“ nendib oma avalikus pöördumises Eesti muusika- ja teatriakadeemia üliõpilasesindus.

„Orkestrandid, rääkimata Andres Siitanist endast, ei ole isegi näinud minister Laine Jänese algatusel kokku kutsutud väidetavalt sõltumatu komisjoni koostatud dokumenti, mille alusel ERSO endine direktor eelmisel esmaspäeval vallandati. Selline teguviis on ebakorrektne ning õõnestab usaldust kultuuriministeeriumi kui riikliku institutsiooni vastu.

On kurb vaadata, kuidas tekkinud segaduses kutsuvad tippmuusikud üksteist üles rääkima teemadel, millest keegi neist ei ole piisavalt informeeritud, ning omavahel inetult tülli lähevad. Nõnda langeb kogu Eesti muusikutepere töömeeleolu, sellel aga ei tohi lasta juhtuda, kuna juba praeguseks on andekamatel trend minna välismaale parematesse tingimustesse tööle — samas südames sooviksid kodumaa kollektiivides omakultuuri arendada.

Nõutuks teeb ka see, et õpitud ei ole eelmisest, vaid aasta eest toimunud sarnasest juhtumist Tallinna kammerorkestriga, mida helilooja Arvo Pärt nimetas kultuurigenotsiidiks. Formaalsuste paikaloksumine ja kaadrivahetus ei pane lagunenud ning värskelt ümberformeerunud kollektiivi paremini kõlama.

Mingil juhul ei saa heaks kiita omavahelise kirjavahetuse avalikustamist meedias. Näide selliste lekete negatiivsest mõjust on Eesti etendusasutuste liidu juhatuse hiljutine ümberformeerumine. Samuti on kahetsusväärne konfidentsiaalsete lepingute sisu, sh palgaandmete leke.

Kutsume konflikti kõiki osapooli üles avatud diskussioonile siira tahtmisega olukorda parandada kõigi poolte täie informeerituse juures. Kui praegune olukord jätkub, mõjutab see negatiivselt kasvavat artistide põlvkonda, millele juhiti tähelepanu ka ERSO orkestrantide avalikus kirjas, ning sellised tendentsid saavad rahvuskultuuri jaoks vaid halvasti lõppeda. Leidkem koos lahendusi ning hoidkem omakultuuri!"