ÜLESKUTSE | Kas kellakeeramine tuleks lõpetada? Pane oma arvamus maksma üle-Euroopalises küsitluses!

 (230)
Kellad-4
Kellad-4Foto: Ilmar Saabas

Euroopa Komisjon algataes üle-euroopalise küsitluse, et küsida erinevaid arvamusi Euroopa liidus kehtiva suveaja korra ja selle võimaliku muutmise kohta.

Euroopa Komisjon on võtnud kohustuse hinnata kahte peamist poliitikavalikut, mida saab kasutada selle põhimõtte järgimiseks. Üheks valikuks on sälitada praegune kehtiv Euroopa liidu suveaja kord või lõpetada kaks korda aastas toimuv kellakeeramine kõikides liikmesriikides ja keelata perioodiline kellaaja muutmine.

See ei mõjutaks jällegi ajavööndi valikut ning iga liikmesriik saaks otsustada, kas minna alaliselt üle suve- või talveajale (või mingile muule ajale).

Veebipõhine küsimustik on kättesaadav kõigis Euroopa liidu ametlikes keeltes (v.a iiri keel) ja vastata saab ükskõik millises ametlikus keeles.

Küsimustikule saad vastata siin.

Lisainfot leiad siit.

Vaata ka Delfi TV ülevaadet kellakeeramise mõjudest mõlemal pool vaidlust: