Tunne Kelam teatas salatsemisuudise järel oma europarlamendi kulud

 (211)
Tunne Kelam
Foto: Andres Putting

Ehkki europarlamendi saadikud ei kippunud oma hüvitisi avalikustama ja leppisid kidakeelsuses omavahel lausa kokku, on nad nüüd pärast salatsemise probleemi tõstatamist muutunud avameelsemaks.

Nii teatas Tunne Kelam täna, et kõik tema Euroopa Parlamendi liikme tegevusega seotud kulud on avalikud.

"Olen minule Euroopa Parlamendi liikme tegevuseks ette nähtud summasid ja hüvitisi kasutanud korrektselt. Kõikvõimalik teave nende määrade kohta, mis on ühesed kõigile EP liikmetele, on avalik ja kõigile huvilistele kättesaadav Euroopa Parlamendi kodulehel. Euroopa Parlament on avalik institutsioon, mis ise jälgib ja teostab audiitorkontrolli oma liikmete kulude ning nende tegelikkusele vastavuse kohta," andis Kelam Delfile teada.

Täpsemalt vastas Kelam täna nii:

1) Üldkulude hüvitise summa kokku - 4 299 eurot kuus
2) Hüvitatud reisikulude kogusumma – ligikaudu 49 200 aastas
3) Iga-aastase ettenähtud sõiduraha kogusumma - 4243 eurot aastas
4) Päevarahadeks makstud summa – ligikaudu 51 072 eurot aastas