Tulevast aastast ei pea pensionilisa korduvtaotlemisel enam avaldust esitama

 (9)
Tulevast aastast ei pea pensionilisa korduvtaotlemisel enam avaldust esitama
Foto: Andres Putting

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule määruse eelnõu, millega muudetakse sotsiaaltoetuste maksmise korda ja tunnistatakse kehtetuks nõue pensionilisa taotlemisel esitada avaldus igal aastal.

Määruse eelnõuga muudetakse linnavolikogu poolt 2005. aastal kehtestatud sotsiaaltoetuste määramise korda, teatas linnavalitsus.

Alates järgmisest aastast peab avalduse esitama ainult toetuse esmasel taotlemisel või juhul, kui pensionilisa saamises on tekkinud aastane või suurem vahe. Näiteks juhul, kui pensionär on toetust saanud mitu aastat, aga 2011. aastal jättis avalduse esitamata, peab ta toetuse saamiseks esitama järgmisel aastal avalduse. Antud olukord võib tekkida ka näiteks siis, kui pensionär ei ole rahvastikuregistri andmetel ajutiselt Tallinna linna elanik.

Ühtlasi täpsustakse määruse muudatusega, et pensionilisa saab taotleda riiklikku pensionikindlustuse seaduse alusel vanadus- või töövõimetuspensioni saaja ning täisealine rahva- või toitjakaotuspensioni saaja.