Tubakafirma Philip Morris teeb varjatud lobitööd tubakaaktsiisi tõusu vastu

 (34)
Tubakafirma Philip Morris teeb varjatud lobitööd tubakaaktsiisi tõusu vastu
Foto: Ilmar Saabas

Tubakatootja Philip Morris Eesti esindus alustas juba sel kevadel ajakirjanduses varjatud lobitööd, et sokutada meediasse lugusid tubakaaktsiisi tõstmise seosest salatubakaäri kasvuga. Sügisel jätkus Philip Morrise lobitöö uue hooga.

Philip Morris Eesti korporatiivsuhete juht Martin Lään saatis selle aasta mais ja juuni alguses paljudele ajakirjanikele meile, milles kirjutas, et tubakaaktsiisi tõstmine suurendab tõenäoliselt salatubaka osakaalu ja mõjub maksulaekumistele seetõttu halvasti. Ent tubakafirma ei soovinud mitte ise sel teemal ajakirjanduses kommenteerida, vaid soovitas kommentaatoriks kahte tuntud majandusanalüütikut, kel polnud selle teemaga tõenäoliselt mingit pistmist.

Delfi küsimusele, kas Philip Morris Eesti ei tahaks ise teemat kommenteerida, vastas Lään eitavalt. "Hetkel ei ole meil alltoodud faktidele paraku midagi täpsustavat lisada. Loodetavasti saavad asjaosalised käimasolevatest aruteludest täpsema pildi anda," vastas Lään.

Delfi uuris tubakafirmalt, miks nad ise seda kommenteerida ei taha. "See teema hakkas riigikogus käimasolevatest aruteludest silma, kui päevakohane. Eriti just seetõttu, et alles paar nädalat tagasi oli salaturu teema meedias üsna aktuaalselt üleval. Sisulisi kommentaare oskavad aga tõepoolest pigem anda aruteludega seotud inimesed või üldisemalt majandusteooria asjatundjad," kommenteeris seda Lään.

Seotud lood:

Kiire järelepärimine teiste ajakirjanike seas tuvastas, et seda teemat pakkus Philip Morris kajastamiseks päris paljudele ajakirjanikele üsna mitmetest väljaannetest.

Ent tubakaaktsiisi tõus ei mõjuta vaid salasigarettide turgu, vaid ka suitsetamise levikut. Konjunktuuriinstituudi teadur Elmar Orro lausus, et suitsetajate osakaal rahvastikust on vähenenud ja selle üheks põhjuseks ongi tubaka kasvanud hind. Hinna kasvades muutub suitsetamise majajätmine majanduslikult järjest mõttekamaks ning samuti paneb see enne suitsetama hakkamist pikemalt järele mõtlema.

Ent kuidas on siis arenenud salatubaka turg? Orro rääkis, et 90. lõpul tarvitati salatubakat isegi enam kui praegu. Buumi ajal salatubaka kasutamine langes üsna hoogsalt, ent kriisi ajal hakkas jälle kasvana, ent sellest hoolimata on salatubaka kasutajaid praegu vähem kui 90. lõpus.

Möödus soe suvi ning tubakaaktsiisi teema tundus unustatuna. Ent sügisel ilmusid inimesed tööle tagasi, rahandusministeerium avaldas oma suvise majandusprognoosi ja seoses sellega ärkas ka Philip Morris.

6. septembril saatis Philip Morrise uus korporatiivsuhete juht Kai Raamat Delfile uue kirja, teemaks jälle tubaka salaturg.

Delfi küsis jälle Philip Morrise kommentaari ja jälle ei tahetud seda anda. "Meie hulgimüüjatena oleme sellel teemal väga palju kommenteerinud juba. Soovitaksin rahandusministeeriumit ennast tänase pressikonverentsi kontekstis, Marje Josingut Konjunktuuriinstituudist ja kedagi jaemüügist (kaupmehi Tallinnast või Narvast näiteks). Ka see sobiks? Saaksin aidata," kirjutas Raamat vastu.

Järgnesid pikad telefoniläbirääkimised Delfi ja Philip Morrise vahel, kus tubakafirma soovis vältida oma nimelt kommentaari andmist ja pakkus pigem üht Tallinnas ja Narvas poode pidavat firmat. Omapoolse kommentaari mitteandmist selgitas Raamat sellega, et Philip Morris on suur firma ja välismaalt kooskõlastuse saamine võtab aega.

Pikkade läbirääkimiste järel nõustus Philip Morris andma ametliku kommentaari, küsides eelnevalt teemasid. Delfi saatis järgnevad teemad. 1. Miks on Philipp Morris tubakaaktsiisi tõstmise suhtes kriitiline?
2. Millised on olnud senised seosed tubakaaktsiisi tõstmise ja salaturu
vahel?
3. Millist mõju avaldab tubakaaktsiis suitsetamise levikule?
4. Kas Philipp Morris on ka proovinud kuidagi mõjutada seadusandjat või
avalikku arvamust, et muuta riigi tubakapoliitika suunda?

Kolmapäeval sai Delfi lõpuks Philip Morriselt vastused, mis puudutasid peaaegu eranditult tubaka salaturgu. Tubakafirma täisvastus on ära toodud kõrvalloos, ent suitsetamise leviku ja avaliku arvamuse mõjutamise katse küsimuse kohapealt oli Philip Morris väga kidakeelne. "Philip Morris Eesti hindab avatud ja läbipaistvat dialoogi. Oleme pühendunud jagamaks oma teadmisi, kogemusi ja fakte kõikides meie valdkonda puudutavates küsimustes," vastas tubakafirma.

Riigikogu liige Aivar Sõerd rääkis, et ka kevadel, kui riigikogu arutas aktsiisimäärade tõstmist, olid tubakafirmad väga aktiivsed. Ent Sõerdi mälestust mööda ei olnud tubakafirmad isegi niivõrd tubakaaktsiisi tõstmise vastu, ent küll tahtsid nad muuta sigarettide maksustamist nii, et odavad sigaretid kallineksid enam kui kallimad sigaretid.