Töövaidluskomisjon ei andnud vormihanke nurjumise tõttu vallandatud Ilona Laidole PPA vastu õigust

 (80)
Loe töövaidluskomisjoni otsust!
Siseminister Hanno Pevkur ja Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher pressikonverentsil
Foto: Rauno Volmar

Töövaidluskomisjon ei rahuldanud Ilona Laido kaebust PPA vastu tema vallandamise osas.

Politsei- ja piirivalveametist vormiriiete hanke nurjumise tõttu vallandatud logistikabüroo juhtivspetsialist Ilona Laido (IRL) esitas vallandamise kohta avalduse töövaidluskomisjoni. Eile tegi tööinspektsioon selles küsimuses otsuse, jättes Laido kaubuse rahuldamata.

Tööinspektsioon teatas, et komisjon ei rahuldanud politsei- ja piirivalveameti vastu tehtud avaldust.

Komisjon otsustas:
1) jätta avaldus Politsei- ja Piirivalveameti 1. augustil 2014.a. soodustingimustel töölepingu ülesütlemise 4. detsembril 2015.a. TLS § 88 lg. 1 punkti 5 alusel tühiseks tunnistamiseks, töölepingu jätkamiseks ja töölepingu tühise ülesütlemise tõttu saamata jäänud töötasu 1725,00 EUR väljamõistmiseks rahuldamata;

2) lõpetada nõudes Politsei- ja Piirivalveametilt riigivastutuse seaduse § 9 alusel mittevaralise kahju hüvitamiseks 7000,00 EUR väljamõistmiseks menetlus.

Töövaidluskomisjoni otsus

Töövaidluskomisjoni otsusega mittenõustumisel võivad vaidlevad pooled pöörduda hagiavalduse vormis maakohtusse sama töövaidluse läbivaatamiseks ühe kuu jooksul töövaidluskomisjoni otsuse
ärakirja saamise päevale järgnevast päevast.

Väidetavalt oli just Laido see, kes toimetas riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhile Artur Talvikule PPA peadirektori Elmar Vaheri asutuse krediitkaardiga tehtud oste tõendavad tšekid, tõstatades küsimuse, kas tšekkidega seotud kulutused olid ikka eetilised ja õigustatud.