Töötukassas on arvel kaks endist riigikogulast ja maavanemat

 (34)
Töötukassas on arvel kaks endist riigikogulast ja maavanemat
Foto: Ilmar Saabas

Töötukassa andmetest selgub, et töötutena on arvel kaks endist riigikogulast ja kaks maavanemat.

Novembri lõpu seisuga oli töötukassas registreeritud ka viis endist linnapead või vallavanemat ja neli endist abilinnapead või abivallavanemat.

Teiste hulgas on enda töötuna arvele võtnud kuus lavastajat ja 13 näitlejat. Kuus endiste peatoimetajat ja viis kirjanikku või luuletajat.

Korrakaitse valdkonnas selgub, et töötuna on arvel üks vanglaülem, üks detektiiv, üks liiklus- ja üks munitsipaalpolitseinik.

Töötukassas on end kirja pannud kolm inimest, kes märkisid oma eelmiseks ametiks kirikuõpetaja või pastor ja kaks inimest, kes olid kirikus abiõpetajad.

Infotehnoloogia ja kommunikatsiooni vallas on töötuna registreeritud üle 400 inimese, umbes sama suur hulk inimesi on töötuna registreerinud end endised iluteenindajad — juuksurid, kosmeetikud ja massöörid.

Tööd otsivaid endiseid õpetajaid on 371, neist neli töötas enne kooli direktorina ja neli õppealajuhatajana.

Kuigi palju räägitakse meditsiiniõdede puudusest, siis on töötukassas arvel 312 inimest, kes enne töötuks jäämist olid meditsiiniõed. Arste on töötuna arvel 41.

Põllumajanduse valdkonnas on töötuna arvel 84 inimest.

Õigusabi valdkonnas oli tööta 107 inimest, neist 60 juristi.

Töötuid rohkem lihttööliste hulgas

Näiteks sõidukijuhtidest on kõige rohkem töötuid veoautojuhtide ja traktoristide hulgas. Samal ajal on töötuna arvel vaid kaks endist trammijuhti ja kaheksa trollibussijuhti.

Töötuna on arvel ka näiteks 627 endist kokka ja 135 pagarit.

Kui vaadata viimase ametiala järgi, on kõige rohkem töötuid registreeritud kaubanduse- ja klienditeeninduse valdkonnaas — 5698 inimest. Järgneb ehituse valdkond 4259 töötuga.