Töötukassa nõukogu: töötuskindlustusmakse määra ei tohiks muuta, praegu peaks reserve koguma

 (28)
Töötukassa, töötu
TöötukassaFoto: Raido Vint

Eesti Töötukassa nõukogu teeb vabariigi valitsusele ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senise 2,4 protsendise määrani.

"Eesti Töötukassa nõukogu leidis, et riigi majanduspoliitika peab olema vastutsükliline. Heal ajal, nagu praegu, tuleb varuda reserve," selgitas Eesti Töötukassa nõukogu esimees Toomas Tamsar nõukogu otsust. Keeruselisematel aegadel tuleks tema arvates seevastu töötuskindlustusmakset langetada ning reservide kasutusele võtmise abil kulutusi suurendada.

Tamsare sõnul vaatas nõukogu enne otsuse tegemist läbi ka võimalikud kriisistsenaariumid ja selgitas välja, et töötuskindlustuse vahenditega tuleks välja ka keerulisematel aegadel.

Lisaks tuleks Tamsare meelest arvesse võtta, et töötukassa kohustused kindlustatue ees on kasvanud, kuna palgad tõusevad. Seniste puhvrite säilitamiseks peab reserv palgakasvuga aga samas tempos kasvama.

Praegu kehtiva maksemääraga oleks 2019. aastal töötuskindlustuse kogutulud 202 miljonit eurot, töötuskindlustuse kulud aga moodustaksid üle 163 miljoni euro.

Prognoosi kohaselt kulub järgmisel aastal töötuskindlustushüvitisele üle 55 miljoni euro, koondamishüvitisele üle 13 miljonit eurot ja maksejõuetushüvitisele üle 4 miljoni euro. Lisaks peab töötukassa tasuma hüvitise eest sotsiaalmaksu, samuti töötutele ja osalise töövõimega inimestele mõeldud teenuste ja töötavatele inimestele suunatud töötust ennetavatele meetmete eest.

Töötuskindlustus käivitus Eestis kuusteist aastat tagasi, praegune määr kehtestati 2015. aastal. Kõige kõrgem oli makse määr aastatel 2009 – 2013, mil see tõusis 4,2 protsendini.