Töötukassa juhid said ligi 27 000 eurot lisatasu

 (95)
Töövõimereform ja töötukassa
Töövõimereform ja töötukassaFoto: Anna Aurelia Minev

Eelmisel aastal maksti töötukassa juhatusele 2015. aasta töötulemuste eest 26 875 eurot lisatasu, millest 9000 sai juhatuse esimees Meelis Paavel.

Juhatuse liikmed Erik Aas ja Pille Liimal said kumbki 7800 eurot, juhatuse liige Reelika Leetmaa 2275. Töötukassa nõukogu arvestab tulemustasu maksmisel arengukava strateegiliste eesmärkide täitmist, mis selgub majandusaasta tegevusaruandest.

Näiteks märgitakse seal, et uute registreeritud töötute töölevõtmisel oli 2015. aasta eesmärk 57,1 protsenti, kuid see ületati – tulemus oli 60,4 protsenti.

Pikaajaliste töötute puhul, kes on olnud töötuna arvel 12 ja enam kuud, seati eesmärgiks 90 protsendi osalemist tööturul, täitmine oli aga 92 protsenti.

Refereeritud Õhtulehest.

Küsitlus #118543