Töörühm: eestikeelsele aineõppele üleminekul tuvastati mitmeid puudujääke

 (10)
Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Andres Putting

Täna kinnitas haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski kokku kutsutud haridusvaldkonna esindajatest ja spetsialistidest koosnev töörühm gümnaasiumiastmes eestikeelsele aineõppele ülemineku mõju raporti, mis toob välja, et formaalsete näitajate alusel on eesmärk tihti saavutatud, kuid sisuliselt on tugevaid vajakajäämisi.

Ossinovski sõnul ei ole küsimus seaduse formaalses täitmises, vaid noortele korralike aineteadmiste ning väga hea eesti keele oskuse andmises.

"Haridusministeerium suhtub tulemustesse väga tõsiselt, töörühma esitatud ettepanekud vajavad põhjalikku analüüsi ja avalikku arutelu," rõhutas minister Ossinovski.

Uuringut kokku võttes märkis Kiviõli Vene Kooli direktor Arne Piirimägi, et kõik koolid on täies mahus lõpetanud ülemineku eestikeelsele gümnaasiumiõppele. Küll aga tuvastas töörühm vajakajäämisi eesti keele omandamise ja õpetamise osas, mille parandamiseks tehti ka mitmeid ettepanekuid.

Muuhulgas on ettepanekutes toodud välja, et tuleb pöörata rohkem tähelepanu spetsiaalselt venekeelsetele koolidele mõeldud kvaliteetse õppematerjali olemasolule. Töörühm tegi ka ettepaneku, et koolidevaheline õpetajate vahetus peab olema aktiivsem ning heade praktikate jagamist vähem edukatele koolidele tuleb riigi poolt rohkem toetada.

13-liikmeline töörühm kogunes kevadel

Sel aastal lõpetasid gümnaasiumi esimesed noored, kes on kolme aastaga läbinud 60 protsenti õppemahust eesti keeles. Vastavalt valitsuse kokkuleppele analüüsis ministri poolt kokku kutsutud töörühm, kuidas gümnaasiumiastmes läbiviidud reform on mõjutanud õpitulemusi ja üldist õhkkonda koolis.

Töörühm külastas mai ja juuni jooksul 13 gümnaasiumi üle Eesti. Töörühma eesmärk oli analüüsida eestikeelsele aineõppele ülemineku tulemusi ja õpetajakoolituse tulemuslikkust ning välja töötada meetodid ja teha ettepanekud, kuidas jätkata gümnaasiumide osalist üleminekut eestikeelsele õppele.

Töörühma uuringu tulemusi ja edasisi samme tutvustab haridus- ja teadusminister valitsusele lähiajal.