Töölepinguseadusega on seni nõus 2 ministeeriumi

 (21)
Protesteerijad
Foto: DELFI

Sotsiaalministeerumis valminud töölepinguseaduse eelnõu on tänase seisuga kooskõlastanud keskkonna- ja kaitseministeerium. Rahandusministeerium, siseministeerium, haridus- ja teadusministeerium ning rahvastikuministri büroo ei ole eelnõu kooskõlastanud.

Märkustega arvestamise korral kooskõlastavad eelnõu põllumajandusministeerium ja kultuuriministeerium, oma kommentaarid esitas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, teatas Delfile sotsiaalministeeriumi pressiesindaja.

Välisministeeriumi ja regionaalministri büroo arvamus ei ole sotsiaalministrini jõudnud.

Eelnõu esitati arvamuse avaldamiseks ka Eesti Ametiühingute Keskliidule, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioonile TALO, Eesti Tööandjate Keskliidule, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Eesti Väikeettevõtete Assotsiatsioonile, Eesti Personalirendiettevõtete Liidule, töötukassale ning haigekassale.

Kuni 4. veebruarini oli kõikidel osapooltel võimalus esitada oma ettepanekuid ja avaldada oma arvamust. Seda on siiani teinud Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus, Eesti Linnade Liit, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO, töötukassa, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA), Eesti Arstide Liit, Eesti Ametiühingute Keskliit, haigekassa, Eesti Tööandjate Keskliit. Eelnõu kohta on ettepanekuid esitanud ka erakonnad, näiteks Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Isamaa ja Res Publica Liit.

30. jaanuaril toimus sotsiaalministeeriumis kohtumine, kus lepiti kokku, et sotsiaalpartnerid (Eesti Ametiühingute Keskliit, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO, Eesti Tööandjate Keskliit ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoda) kohtuvad 13.-14. veebruaril ning arutavad kõikide osapoolte ettepanekuid.