Tööinspektsioon: suhtumine tööohutusse jätab autopesulates tõsiselt soovida

 (9)
Autopesula
AutopesulaFoto: Karli Saul

Tööinspektsiooni hinnangul jätab ohtu ja tervist säästvate nõuete täitmine autopesulates tõsiselt soovida. 12 pesulat kontrollides tuvastati 73 rikkumist, ettekirjutised koostati 51 juhul.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul jätab suhtumine ohutult töötamisse autopesulates tõsiselt soovida. "Tööandjad polnud hinnanud adekvaatselt tööga seotud riske ning seetõttu jäid need ka maandamata" ütles ta. "Tõsiseid puudujääke leidsime pea kõigis ettevõtetes töötajate tervisekontrolli korralduses. Töötajaid ei saadeta tervisekontrolli, kuigi tööl puututakse kokku ohtlike kemikaalidega. Puudusi leidsime ka töötajate juhendamisel," sõnas Oja. Rahule võis jääda mõistlike lahendustega raskuste käsitsi teisaldamisel, puhkepausidega ning töötajate olmeruumidega. Samuti on pesulates läbi mõeldud esmaabi korraldus.

Autopesulate peamised riskid on seotud ohtlike kemikaalidega, oskusega neid käidelda ning tagada töötajate ohutus. Sihtkontrolli käigus kontrolliti, mida tööandja on teinud erinevate ohutegurite vältimiseks või nende mõju vähendamiseks. Põhitähelepanu suunati ohtlike kemikaalide käitlemise ohutusele nii vajaliku ventilatsiooni, ohutuskaartide, juhendite kui juhendamise osas. Samuti kontrolliti, kuidas on korraldatud töötajate tervisekontroll ning esmaabi andmine kohapeal.

Tööinspektsioon saatis enne sihtkontrolli märgukirja 56 ettevõttele. Juhuvalikuga külastati ja kontrolliti 12 ettevõtet Tallinnas, Tartumaal ning Lääne-Virumaal. Kontrollitute puhul oli tegemist väikeettevõtetega, kus keskmine töötajate arv oli 2.6.