Toobalit asendab komisjonis Tõnis Mölder

 (6)
Priit Toobal
Priit ToobalFoto: Ain Liiva.

Täna toimuval erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) tänasel koosolekul esindab Keskerakonda Priit Toobali asendusliige Tõnis Mölder.

“Keskerakonna juhatus on mind konsensulikult ja kehtivate seaduste alusel nimetanud ERJK liikmeks, ja seda pole keegi vaidlustanud. Komisjoni liikmena käsitlevad mind nii Tallinna halduskohus kui ka ERJK ise,” ütles Toobal, “pooleli oleva õiguskaitse saamise vaidluse tõttu ei osale ma tänasel ERJK istungil ning palusin asendusliikmel seda kohustust täita.”

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) muutis oma töökorda ning komisjoni istungitel ei saa osaleda kriminaalkaristust kandvad inimesed. Seega ei saa Keskerakonna määratud liige Priit Toobal komisjoni töös kaasa lüüa ning koosolekutel peaks käima tema asendusliige.

Toobal esitas seepeale Tallinna halduskohtule esialgse õiguskaitse taotluse, millega taotleb kohtu keeldu ERJK tegevusele Toobali takistamiseks ERJK töös osalemisel.

Halduskohus jättis eile Toobali taotluse rahuldamata ning pakkus, et Toobali asemel võib koosolekutel osaleda asendusliige Tõnis Mölder.