Toobal saadikupuutumatuse äravõtmisest: kui teema jõuab parlamenti, kavatsen kolleegidele pöördumise teha

 (30)
Toobal saadikupuutumatuse äravõtmisest: kui teema jõuab parlamenti, kavatsen kolleegidele pöördumise teha
Foto: Eero Vabamägi

Riigikogu liige ja Keskerakonna peasekretär Priit Toobal peab tema vastu esitatud süüdistusi ja prokuratuuri taotlust temalt saadikupuutumatus ära võtta poliitilisteks ning kavatseb teha riigikogus sellekohase pöördumise.

"Kui teema jõuab parlamenti, siis ma kindlasti kavatsen teha kolleegide pöördumise, et vähemalt minu ja Lauri Laasi juhtumite osas on asi ilmselgelt poliitiline," ütles Toobal kolmapäeval BNS-ile kommenteerides riigiprokuratuuri taotlust õiguskantslerile teha riigikogule ettepanek võtta saadikupuutumatus temalt ja Laasilt. Kolmandalt keskerakondlaselt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks nõusoleku andmise taotluse esitas peaprokurör õiguskantslerile juba 21. veebruaril.

Toobali sõnul on nüüd õiguskantsleril 30 päeva aega järgmise käigu tegemiseks. "Eks tema peab nüüd olukorda hindama ja tegutsema, minul pole siin midagi vahepeal arvata, öelda ega teha," sõnas Toobal.

Toobal isas, et sai kolmapäeval koos peaprokuröri kirjaga prokurör Inna Ombleri kirja, milles oli ühes kuriteoepisoodis menetlemise lõpetamise määrus. "See episood puudutab erakonna majandustegevuse piiranguid ja aina huvitavamaks läheb," lausus Toobal.

Seotud lood:

Riigi peaprokurör Norman Aas esitas täna õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek keskerakondlastelt Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende suhtes süüdistusakti koostamiseks. Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks nõusoleku andmise taotluse esitas riigi peaprokurör õiguskantslerile juba 21. veebruaril.

Riigiprokuratuur soovib esitada riigikogu liikmetele Priit Toobalile ja Lauri Laasile süüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises. Nimelt kallutasid Laasi ja Toobal süüdistuse kohaselt Ivor Onksioni ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummi meilikontole ja edastama neile seal olevad e-kirjad.

Lisaks soovib riigiprokuratuur esitada süüdistuse Priit Toobalile dokumendi võltsimises karistusseadustiku paragrahvi järgi selles, et ta võltsis viite Eesti Keskerakonna kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad tegelikkuses mitte asetleidnud sularahaannetusi kokku summas 11 030,28 eurot.

Seoses Priit Toobali kui erakonna juhtivtöötaja ja pädeva esindaja tegevusega on kahtlustatav ka juriidiline isik MTÜ Eesti Keskerakond. Lisaks on antud kriminaalasjas kahtlustatav seoses ebaseadusliku sisenemisega Hannes Rummi meilikontole ning seal olevate e-kirjadega tutvumise ja edastamisega ka Ivar Onksion.

21. veebruaril esitas riigi peaprokurör õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek ka riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks kohtumenetluse jätkamiseks. Mullu veebruaris koostas Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistusakti, millega esitati Urbo Vaarmannile süüdistus KarS §-de 210 lg 2 ja 297 lg 2 järgi ehk PRIA-lt hiigeltoetuse väljapetmises ja ametnikule pistise andmises.

Vastavalt põhiseadusele on riigikogu liige puutumatu ning teda saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.

Peaprokuröri esitatud taotlusele peaks nüüd reageerima õiguskantsler, kes saab teha riigikogule ettepaneku saadikutelt puutumatus ära võtta. See peab toimuma riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.

Kriminaalmenetluse seadustiku alusel esitab õiguskantsler riigikogule ettepaneku või tagastab taotluse riigi peaprokurörile ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest.