Toobal keeldub rääkimast teemadel "seoses kanistritega"

 (67)
Priit Toobal
Priit ToobalFoto: Tiit Blaat

Pärast seda, kui Viljandimaa ajaleht Sakala kirjutas loo sellest, et Viljandimaalt riigikokku valitud Priit Toobali kuluhüvitised läksid suures ulatuses kütuse ostmiseks, esitas Toobal detailse arupärimise kõigile ministritele nende sõidukulude kohta. Samas ei soovi Toobal seoses enda "kanistritelooga" järjekindlalt täiendavaid selgitusi jagada.

Sakala andmetel näiteks ühel aprillikuu pühapäevaõhtul peaaegu 200 liitrit bensiini ja diislikütust tankinud Toobal ei jaganud hoolimata korduvatest küsimustest Delfile sel teemal kommentaare. Ühel korral ütles ta, et tegemist on tühise teemaga ning ei pidanud vajalikuks seda kommenteerida, järgmisel päeval oli ta veel kindlam, öeldes, et ta ei anna põhimõtteliselt sel teemal kommentaare, viidates põhiseaduslikule õigusele. Samuti austab ta oma advokaadi soovitust sel teemal ajakirjanikega mitte rääkida.

"Ma olen kõikidest suurepärastest võimalustest sel teemal sõna võtta loobunud ja palun austage minu otsust. See puudutab kõiki riigikogu liikmeid ja mina olen üks 101 liikmest." Toobal soovitas ka kõigile teistele riigikogu liikmetele sama: enne, kui riigiprokuratuur pole oma arvamuse kujundanud - kas alustada Eesti Maksumaksjate Liidu (EML) palvel kriminaalmenetlust uurimaks riigikogu liikmete kuluhüvitiste kuritarvitusi -, mitte jagada ajakirjandusele kommentaare.

Seotud lood:

Prokuratuuril on alates EML-i pöördumisest kümme päeva seisukoha kujundamiseks. Toobal lubas kommentaari andmise teemal vestelda siis, kui prokuratuuri otsus on langetatud. "Kindlasti ma ei põgene ja võtan telefoni vastu, kui see võimalik on. Aga hetkel ma seda kommenteerida ei soovi," oli tema kindel seisukoht.

Eesti Maksumaksjate Liit saatis 19. oktoobril riigiprokuratuurile kirja palvega alustada kriminaalmenetlust, uurimaks lähemalt riigikogu liikmete kuluhüvitiste kuritarvitusi.

Kuna riigikogu liige kinnitab kulude väljamaksmise taotlusel oma allkirjaga taotluse õigsust, siis on teadvalt ebaõigete andmete esitamine EML arvates tõlgendatav kelmusena (karistusseadustiku § 209).

Kuna riigikogu liikmete kuluhüvitiste õiguspärasus on avalikkuse jaoks olulise tähtsusega küsimus ning riigikogu juhatus ja kantselei on avalikult teatanud, et nendel puudub pädevus ja huvi võimalikke õiguserikkumisi uurida, leiab EML, et prokuratuur peaks alustama kriminaalmenetlust ja selle käigus üle vaatama kogu senise riigikogu liikmete kuluhüvitiste väljamaksmise praktika.

EML saatis oma pöördumise koopia ka riigikontrollile ning palub, et viimane abistaks prokuratuuri ning annaks pädeva hinnangu liisingulepingute tõlgendamise ja kajastamise osas.

Riigiprokuratuur on avalduse kätte saanud ning teatab oma otsuse lähiajal.