Toobal ja Laasi: me ei karda kohtuprotsessi

 (19)
Riigikogu 20.06.2013
Foto: Ilmar Saabas

Peagi saadikupuutumatusest ilma jääda võivad Priit Toobal ja Lauri Laasi ütlesid, et prokuratuuri eesmärk igal juhul kohtusse minna on poliitiline samm.

Prokuratuur on vastuses oportuniteedi taotlusele kinnitanud, et tegemist ongi poliitilise juhtumiga, sest poliitikute puhul on nende huvi suurem kriminaalasjaga kohtusse minna,“ ütlesid riigikogulased.

Õiguskantsler soovis küll korra taotlust tagasi lükates ja kohtusse pöördudes õigusriigi põhimõtete eest seista. Oleme tänulikud, et ta seda tegi,“ lisasid Toobal ja Laasi.

Toobal ja Laasi rõhutavad oluline on mõista, et õiguskantsleri otsus ei tähenda süüdimõistvat otsust.

„Tal polnud seaduse kohaselt võimalik hinnata kriminaalasja sisu,
kuid riigikogu liikmetel on puutumatuse hääletusel see hindamise õigus siiski olemas. Loodame, et puutumatuse hääletusest ei saa võimulolijate kohtumõistmine opositsiooni üle.“

„Me ei karda kohtuprotsessi – kui Eesti on veel õigusriik, siis jääme õigeks,“ rõhutavad riigikogulased.

Õiguskantsler Indrek Teder saatis riigikogule ettepanekud anda nõusolek riigikogu liikmetelt Lauri Laasilt, Priit Toobalilt ja Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks.

Õiguskantsler tutvus Lauri Laasi, Priit Toobali ja Urbo Vaarmanni kriminaaltoimikute materjalidega, samuti nende kolme kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus läbiviidud jälitusmenetluse jälitustoimiku ning jälitustoiminguteks loa andmise materjalidega. Vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule teeb õiguskantsler riigi peaprokuröri taotluse alusel riigikogule ettepaneku saadikupuutumatuse äravõtmiseks, välja arvatud juhul, kui süüdistuse esitamine oleks poliitiliselt erapoolik või muul põhjusel ilmselgelt põhjendamatu. Õiguskantsler ei tuvastanud nimetatud aluste esinemist.