Tööandjad: sotsiaalmaksu peaksid maksma töötajad

 (166)
Tööandjad: sotsiaalmaksu peaksid maksma töötajad
Foto: Ilmar Saabas

Tööandjad soovitavad muuta sotsiaalmaksu sarnaselt tulumaksuga maksuks, mille tasumise kohustus lasub töövõtjal. "Praegu finantseerivad haigekassat tööandjad, kuid teenuseid tarbivad töövõtjad, kellel puudub ravikindlustuse maksemäära ja kogutud ressursside jaotamise vastu otsene huvi," leiab tööandjate keskliit.

„Ettevõtjad pole rahul, et maksavad töötajatele tervisekaitse tagamiseks sotsiaalmaksu, kuid nagu streik näitab, siis need kaitset ei saa – kindlustussüsteem ei toimi. On tulnud isegi ettepanekuid lõpetada sotsiaalmaksu maksmine, kuna teenust vastu ei saa,“ märkis keskliidu juhataja, haigekassa nõukogu liige Tarmo Kriis.

Tööandjate organisatsioonid on juba üle kümne aasta nõudnud sotsiaalkindlustussüsteemi muutmist, et käsitleda ravikindlustust töövõtja maksuna. Kriisi sõnul on Eesti sotsiaalmaksusüsteem – kus maksu maksab ainult tööandja ja töövõtjad ei panusta rahaliselt ega moraalselt – Euroopas unikaalne. „Kui töötajad hakkavad sotsiaalmaksu maksma, siis nad ise dikteerivad, millist kindlustuskaitset nad vajavad, kuidas arste peaks tasustama ja millise maksukoormuse juures seda saaks tagada,“ ütles Kriis.

2009. aastast on haige enda vastutada kolm esimest haiguspäeva, järgmised viis päeva tasustab tööandja ja üheksandast päevast alates haigekassa.