Tõnis Kõiv: „Teeme ära“ vallutab maailma samamoodi kui Skype

 (12)
Tõnis Kõiv: „Teeme ära“ vallutab maailma samamoodi kui Skype
---

Riigikogu liige Tõnis Kõiv sai positiivse vastuse oma ettepanekule lisada maailma parlamentide suurfoorumil esitatavasse raportisse Eestist alguse saanud koristustalgute „Teeme ära“ tutvustus.

„Sain parlamentidevahelise liidu sekretariaadilt kirja, et minu suvel saadetud ettepanek tutvustada sügisesel assambleel Eestist alanud koristustalguid, mis tänaseks levinud mitmele mandrile, on lülitatud kohtumisel esitamisele tulevasse raportisse,“ rääkis Kõiv.

„Teeme ära“ on suurepärane algatus, mis võib Eestile maailmas tuua samavõrra positiivset tuntust, kui siin kirjutatud suhtlusprogramm Skype. Selle vahega, et Skype on tänaseks saanud maailma suurima tarkvarafirma Microsoft äri osaks, koristustalgud on aga kodanike vaba tahte avaldus ja kodanikuühiskonna toimimise suurepärane näide,“ selgitas riigikogu keskkonnakomisjoni kuuluv Tõnis Kõiv.

Rahvusvahelisele parlamentidevahelisele liidule suvel saadetud kirjas meenutas Kõiv, kuidas 2008. aasta 3. mail kogunes üle Eesti 50 000 vabatahtlikku (pea 10 protsenti tööga hõivatud elanikest), et kokku koguda metsa alla, kraavidesse, teeservadesse ja mujale ebaseaduslikult maha visatud prügi. Kokku koguti kümneid tonne jäätmeid ning Eestimaa muutus palju puhtamaks. Algatuse eestvedajaks oli Rainer Nõlvak, kelle ümber koondus vabatahtlikke grupp nimega „ Teeme ära“.

Grupi initsiatiivil on koristustalgud Eestis toimunud ka järgnevatel kevadetel ning laienenud esialgu naaberriikidesse (Läti, Leedu), aga hiljem juba ka teistesse Ida-Euroopa riikidesse ja koguni suurriikidesse teistel kontinentidel – Indiasse ja Brasiiliasse.

Rahvusvahelise parlamentidevahelise liidu (IPU) 122. assamblee toimub oktoobris Šveitsis Bernis.