TLÜ uus rektor Tiit Land: riik peaks suurendama teaduse rahastamist

 (4)
FOTOD!
Tiit Land
Foto: Andres Putting

Täna pärastlõunal Tallinna Ülikoolis toimunud professor Tiit Landi rektoriks inaugureerimise tseremoonial nentis ametist lahkuv rektor Rein Raud, et ta peab viimaste aastate suurimaks saavutuseks Tallinna Ülikoolis kujunenud akadeemilisel vabadusel põhinevat atmosfääri.

„Ülikool ei ole ainult ametioskusi andev kombinaat, vaid inimese kui terviku arengukeskkond, ning see käib ühtviisi nii üliõpilaste kui õppejõudude kohta. Sestap peetakse meie ülikooli õigusega Eesti kõige üliõpilaskesksemaks,“ sõnas Raud.

Uus Tallinna Ülikooli rektor prof Tiit Land nentis oma kõnes, et kuigi ta on alles teine Tallinna Ülikooli valitud rektor, on ülikoolil selja taga aastatepikkune kogemus. „Võib öelda, et Tallinna Ülikool on nii noor kui ka vana. Me väärtustame ja kasutame ülikooli eelkäijate kogutud teadmisi, kuid ei karda olla uuendusmeelsed. Usun, et see kombinatsioon on andnud ülikoolile dünaamilise ja vaba ülikooli tuntuse. Meid teatakse kui ülikooli, kus austatakse akadeemilist vabadust,“ lausus Land.

Oma kõnes puudutas Land ülikooli ning kogu Eesti haridusmaastiku edaspidiseid eesmärke ja proovikive – nii demograafilist langust kui riigipoolset toetust haridussüsteemile. „Nii nagu riik, elasid ka ülikoolid hambad ristis üle majandussurutise aastad, kui baasmaksumus langes. Riigil on ambitsioonikas kõrgharidusstrateegia ja rakendusplaan, mille täitmine on olulise tähtsusega riigi arengu seisukohalt. Me peame leppima paratamatusega, et hariduse andmine on kallis, eriti kui tahame jõuda kõrgelt arenenud riikide hulka,“ lausus Land oma kõnes.

Seotud lood:

Land nentis oma kõnes, et äärmiselt oluline roll Eesti hariduselus on ülikoolide õpetlastel ja teadlastel. Kuigi ülikoolid lähtuvad oma töös kvaliteedileppe nõuetest ning on näha teadustöö tulemuste kasvu, on riikliku teadustegevuse rahastamise süsteemis mitmeid murekohti – Landi sõnul peaks riik oluliselt suurendama teadus- ja arendustegevuse rahastamist ning väärtustama enam eestikeelset ja Eestit käsitlevaid teadustöid.

Land viitas kõnes ka suurtele kadudele haridussüsteemis, seda nii erinevates haridusastmetes väljalangejate kui ka andekate noorte riigist lahkujate arvu vaadeldes. Ülikoolidest väljalangemise ühe peamise põhjusena viitas Land tudengkonna sotsiaalsete garantiide puudumisele: „Ülimalt tagasihoidlikud õppetoetused, mida ka ainult vähesed saavad, ei aita kaasa kõrgharidusstrateegias seatud eesmärkide täitmisele. Loodan väga, et üliõpilaste majanduslikku toetussüsteemi arendatakse kiiresti.“

Kokkuvõtteks leidis Land, et Tallinna Ülikooli esmasteks eesmärkideks on kvaliteet ja stabiilsus. „Me soovime teha oma tegemisi võimalikult hästi. Me soovime enam koostööd teiste ülikoolidega ning oleme omalt poolt aktiivsed ja avatud. Olgem selleks vastastikku hoolivad ja usaldusväärsed. Loodan, et suudame avada ühisõppekavasid, teha koostööd doktorikoolides, tippkeskustes ja mujal. Lõpetuseks soovin tänada ja tunnustada ametist lahkuvat rektorit professor Rein Rauda. Hindan väga tema tööd teadustegevuse tähtsustamisel ja rahvusvahelistumisel ning pean seda ülikooli jaoks väga oluliseks,“ sõnas Land.

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves soovis inaugureerimistseremoonial Tallinna Ülikoolile edu uute sihtide seadmisel ning avaldas lootust, et Tiit Land liitub võrdse partnerina käimasolevasse arutellu Eesti kõrghariduse tuleviku üle.

„Iga rektor peab tänases Eestis tõusma hommikul üles küsimusega: mida olen ma teinud ja mida saan ma täna teha selleks, et Eesti noorte esimene eelistus ülikooli valikul oleks Eesti ülikool. Ja teiseks ei tohi temas kustuda idealism, et just Eesti ülikool võiks pakkuda maailma parimat haridust. Vähemat tahta oleks kapitulatsioon ja Eestis peituva potentsiaali alahindamine. Meie kõigi kohus ja vastutus on pakkuda oma võimekamatele noortele parimaid õppetingimusi. Meie kohustus on tuua Eestisse, uuesti või tagasi, parimaid teadlasi ja õppejõude. Vähemat ei saa ega tohi me tahta, vähema nimel pole mõtet pingutada,“ ütles president oma kõnes.

Rektor Rein Raua kõne täistekst on kättesaadav siit, rektor Tiit Landi kõne siit ning Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõne siit.

Tiit Landi valis Tallinna Ülikooli rektoriks ülikooli valimiskogu käesoleva aasta 14. veebruaril. 11. mail andis Land ülikooli senati ees rektori ametivande ning inaugureeriti uueks rektoriks. Tiit Landi ametiaeg rektorina algab 15. mail ja kestab viis aastat.