Tervishoiutöötajad nõuavad Ossinovskilt konkreetsemaid samme arstiabi rahastamisel

 (20)
"Rahapuuduse ettekäändel ei saa inimesi abita jätta."
Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Andres Putting

Pärast rohkem kui aasta kestnud läbirääkimisi on tervishoiutöötajad seisukohal, et ei saa riikliku lepitaja esitatud pakkumist vastu võtta. Olukord, kus patsientidele vajalik arstiabi jäetakse teadlikult rahastamata ja haiglaravi mahtu pidevalt vähendatakse, on endiselt lubamatu, seisab tervishoiutöötajate ühispöördumises.

Tervishoiutöötajad on nõus sõlmima kollektiivlepingu ainult siis, kui poliitikud võtavad konkreetsed kohustused arstiabi kättesaadavuse parandamiseks, mis tagavad patsientidele vajaliku õigeaegse ja kvaliteetse ravi. Pärast rohkem kui aasta kestnud läbirääkimisi riikliku lepitaja poolt tehtud pakkumine, mille üks osa on kohustusi sisaldav dokument, selleks tervishoiutöötajatele kindlust ei anna ning seetõttu ei saa tervishoiutöötajad pakkumist vastu võtta, seisab täna esitatud arstide liidu, tervishoiutöötajate kutseliidu ja õdede liidu arvamuses riikliku lepitaja ettepaneku projekti kohta.

Avalduses leitakse, et ravikindlustusmaks peab olema esmajärjekorras mõeldud ravikulude tasumiseks. "Kui haigekassal kõigi funktsioonide täitmiseks raha ei jätku, siis on valitsuse ülesanne leida lahendused, kuidas kohustusi vähendada või tulusid suurendada, kuid rahapuuduse ettekäändel ei saa inimesi arstiabita jätta," sõnasid tervishoiutöötajate esindajad.

Viimase viie aastaga on eriarstiabi mahtu pidevalt vähendatud ja tänavu saab haiglaravi juba 18% ehk 35 000 patsienti vähem kui 2013. aastal, seisab ühisavalduses. Käesoleva aasta haigekassa eelarve on 70 miljoni euro võrra tegelikust põhjendatud ravivajadusest väiksem. Mitmete raviteenuste hindu on korrastamise ja kaasajastamise sildi all kärbitud sedavõrd, et erialaseltside hinnangul ei kata need reaalseid kulusid ega võimalda anda kvaliteetset arstiabi.

Seotud lood:

Ministrilt oodatakse konkreetsust

"Tervise- ja tööminister on valmis lubama, et teeb valitsusele tervishoiu rahastamise suurendamise ettepanekud, kuid ei soovi võtta siduvaid kohustusi, mis võimaldaksid haigekassal edaspidi maksta kogu vajaliku arstiabi eest. Lepe ei sisalda enam lubadusi tõsta haiglaravi maht aastaks 2020 vähemalt 2013. aasta tasemele ja kehtestada hinnakiri, mis sisaldab kõiki kvaliteetseks raviks vajalikke kulusid," teatavad tervishoiutöötajad ühisavalduses.

Mõni nädal tagasi kinnitas minister Jevgeni Ossinovski tervishoiutöötajatele, et 2017.aastal ravijuhtude arvu suurendatakse. "Kahjuks ei ole nii läinud. Haigekassa eelarve seletuskiri ütleb, et ravijuhtude planeerimisel on arvestatud tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamisega (ravijuhtude arvuga) senisel tasemel. Haiglatele esitatud lepingutes on aga ravimahte paljudel juhtudel hoopis vähendatud. Tervishoiutöötajad ja raviasutused pannakse taas valiku ette, kas teha ainult osaliselt tasustatavat ületööd või jätta haiged ravimata," teatatakse ühisavalduses.

"Töörahu saab säilida siis, kui minister kirjutab alla konkreetsetele kohustustele, et patsiendid saaksid arstiabi, mida nad vajavad," ütles tervishoiutöötajate kutseliidu president Iivi Luik.